ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise - ติดตั้ง ดู และจัดการใบรับรองสำหรับการทำไวท์ลิสติ้ง (Whitelisting) แอประยะไกลบนเครื่องพิมพ์

บทนำ

ใช้หน้า จัดการแอประยะไกล เพื่อจัดการใบรับรองสำหรับการทำไวท์ลิสติ้ง (Whitelisting) แอประยะไกลบนเครื่องพิมพ์ ใบรับรองถูกจัดการจากแท็บ การรักษาความปลอดภัย > หน้า จัดการแอประยะไกล ของ EWS
เครื่องพิมพ์สนับสนุนรูปแบบการอิมปอร์ตต่อไปนี้สำหรับใบรับรอง:
 • .DER (ไบนารี)
 • .CER (ไบนารีหรือ Base64)
 • .PEM (Base64 ติดตั้งใบรับรองเดียว)

ขั้นตอนที่หนึ่ง: เข้าถึง HP Embedded Web Server (EWS):

 1. จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมของเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนเครือข่าย เพื่อแสดง IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์
 2. เปิดเว็บเบราเซอร์ และในบรรทัดที่อยู่ ให้พิมพ์ IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์ของเครื่องพิมพ์ตรงตามที่ปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดปุ่ม Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  รูปภาพ : ตัวอย่างของ IP แอดเดรสในหน้าต่างเบราเซอร์
  บันทึก
  หากเว็บเบราว์เซอร์แสดงข้อความที่ระบุว่า การเข้าใช้งานเว็บไซต์อาจไม่ปลอดภัย ให้เลือกตัวเลือกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ต่อไป โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะไม่เป็นอันตรายกับคอมพิวเตอร์

ขั้นตอนที่สอง: ติดตั้งใบรับรองแอประยะไกล

 1. ลงชื่อเข้าใช้ EWS ด้วยข้อมูลประจำตัวของผู้ดูแลระบบ
 2. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก การรักษาความปลอดภัย
 3. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก จัดการแอประยะไกล
 4. คลิก เรียกดู ถัดจากฟิลด์ เลือกไฟล์
 5. ค้นหาใบรับรองที่จะอิมปอร์ต และคลิก เปิด
  บันทึก
  ใบรับรองสามารถเป็นใบรับรองที่เซ็นชื่อเองได้
 6. คลิก อิมปอร์ต

ขั้นตอนที่สาม: จัดการใบรับรองแอประยะไกลที่ติดตั้ง

นอกจากนี้อาจดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้โดยใช้หน้า จัดการแอประยะไกล ของแท็บ การรักษาความปลอดภัย
ดูรายละเอียดของใบรับรองแอประยะไกล
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก การรักษาความปลอดภัย
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก จัดการแอประยะไกล
 3. เลือกใบรับรองจากส่วน ใบรับรองแอประยะไกลที่ลงทะเบียน
 4. คลิก ดูรายละเอียด
ลบใบรับรอง
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก การรักษาความปลอดภัย
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก จัดการแอประยะไกล
 3. เลือกใบรับรองจากส่วน ใบรับรองแอประยะไกลที่ลงทะเบียน
 4. คลิก ลบ....
 5. ยืนยันการลบใน หน้าการยืนยัน ที่ปรากฏขึ้นโดยคลิกปุ่ม ลบ
เอ็กซ์ปอร์ตใบรับรอง
 1. โดยใช้แท็บการนำทางด้านบน ให้คลิก การรักษาความปลอดภัย
 2. ในบานหน้าต่างนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การจัดการใบรับรอง
 3. เลือกใบรับรองจากส่วน ใบรับรองแอประยะไกลที่ลงทะเบียน
 4. คลิก เอ็กซ์ปอร์ต....


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย