ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Sprocket 2-in-1 - การถ่ายภาพทันที (โหมดกล้อง)

เอกสารนี้ใช้สำหรับ HP Sprocket 2-in-1 ในโหมดกล้องถ่ายภาพ
ใช้โหมดกล้องบน Sprocket เพื่อถ่ายและพิมพ์ภาพถ่ายทันทีผ่านกล้อง หากคุณยังไม่ได้ตั้งค่า Sprocket ให้ไปที่หัวข้อ การตั้งค่าอุปกรณ์ Sprocket.

ถ่ายภาพทันที

เปิดโหมดกล้องโดยเปิดช่องมองภาพ จากนั้นถ่ายภาพในทันที
 1. ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket
 2. เปิด Sprocket จากนั้นกดที่ช่องมองภาพ (Viewfinder)
  ช่องมองภาพจะเปิดขึ้นมา
    หมายเหตุ
  อย่าดึงช่องมองภาพขึ้นหรือพยายามงัดออก เนื่องจากอาจทำให้กลไกการล็อคเสียหายได้
   รูปภาพ : การกดที่ช่องมองภาพ
   การเปิดช่องมองภาพ
  1. กดลงที่ช่องมองภาพ
  2. ช่องมองภาพจะเปิดขึ้นมา
 3. ยกช่องมองภาพเข้าหาสายตาของคุณ จากนั้นกดปุ่มชัตเตอร์
  ภาพถ่ายทันทีจะจัดพิมพ์ออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างการพิมพ์ภาพทันที
  ตัวอย่างการพิมพ์ภาพทันที

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยด้านล่างนี้เกี่ยวกับการใช้เครื่อง Sprocket ในโหมดกล้องถ่ายรูป


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย