ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์

  หากคุณพบปัญหาการใช้งาน กรุณาลองใหม่อีกครั้งหลังจากนี้ 

HP Sprocket - ปัญหาการพิมพ์หลังจากการเปิดใช้งาน Reveal (เปิดเผย)

เอกสารนี้ใช้สำหรับ HP Sprocket และแอพ HP Sprocket สำหรับอุปกรณ์พกพาระบบ Android และอุปกรณ์ Apple iOS
หลังจากเปิดใช้ Reveal (เปิดเผย) จากแอพ HP sprocket งานพิมพ์แต่ละรายการอาจใช้เวลาพิมพ์นานขึ้น และคุณภาพการพิมพ์อาจต่ำกว่าที่ควรเป็น คุณสามารถพิมพ์ภาพได้อย่างรวดเร็วและได้คุณภาพที่ดีขึ้นโดยปิด Reveal (เปิดเผย) ชั่วคราวจากแอพ HP sprocket จากนั้นส่งงานพิมพ์ใหม่อีกครั้ง
บันทึก
หลังจากคุณปิดการใช้งาน Reveal (เปิดเผย) แล้ว แอพ HP Sprocket จะไม่สามรถเพิ่มเนื้อหาเพิ่มเติมไปยังภาพถ่ายของคุณได้
 1. เปิด sprocket
 2. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ เปิดแอพ HP Sprocket ขึ้นมา
 3. กดที่ไอคอน Menu (เมนู) จากนั้นกดเลือก sprocket
 4. กดเลือก App Settings (การตั้งค่าแอพ)
  การกดเลือก App Settings (ค่าเมนู)
 5. เลื่อนเป็น Off (ปิด) เพื่อปิดการใช้งาน Reveal (เปิดเผย)
 6. ส่งงานพิมพ์ใหม่
  หากการเปิดใช้งานคุณสมบัติไม่ได้แก้ไขปัญหาประสิทธิภาพในการพิมพ์ ให้ไปที่ Improving Print Quality (การปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์)‎


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย