ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP Sprocket 2-in-1 - การติดตั้ง Sprocket

เอกสารนี้ใช้สำหรับ HP Sprocket 2-in-1 และแอพ HP Sprocket สำหรับอุปกรณ์พกพาระบบ Android และอุปกรณ์ Apple iOS
ในการติดตั้ง 2-in-1 เป็นครั้งแรกให้ป้อนกระดาษภาพถ่าย HP Sprocket จับคู่อุปกรณ์ Sprocket และอุปกรณ์พกพาของคุณ ปรับเทียบเครื่องพิมพ์ จากนั้นติดตั้งการ์ด microSD (อุปกรณ์เสริม)

ขั้นตอนที่ 1: ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket

ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket 5.0 x 7.6 ซม. (2 x 3 นิ้ว) เข้าในถาดป้อนกระดาษ
 1. นำ Sprocket ออกจากกล่อง จากนั้นลอกฟิล์มป้องกันจากฝาครอบกระดาษ
 2. ถอดฝาครอบกระดาษโดยเลื่อนออกจากช่องจ่ายกระดาษ จากนั้นวางแยกไว้
   รูปภาพ : การถอดฝาครอบกระดาษ
   การถอดฝาครอบกระดาษ
  1. เลื่อนฝาครอบกระดาษ
  2. ถอดฝาครอบกระดาษ
 3. ใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket ไม่เกิน 10 แผ่นกับ Smartsheet® สีน้ำเงิน Smartsheet® สีน้ำเงินจะต้องอยู่ที่ด้านล่างของปึกกระดาษโดยให้บาร์โค้ดคว่ำลง ส่วนกระดาษภาพถ่าย HP Sprocket ให้ด้านโลโก้ HP คว่ำลง
  บันทึก
  เก็บ Smartsheet® ไว้หลังจากเสร็จสิ้นกับกระดาษทั้งหมด 10 แผ่น จากนั้นทิ้งแยกไว้
  รูปภาพ : การใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket
  การใส่กระดาษภาพถ่าย HP Sprocket
 4. ปิดฝาครอบกระดาษโดยกำหนดแนวตามเส้นที่ด้านนอกของเครื่องพิมพ์ จากนั้นเลื่อนไปทางช่องขาออกจนกว่าจะชนกันจนชิดดี

ขั้นตอนที่ 2: การจับคู่ Sprocket และอุปกรณ์พกพา

ติดตั้งแอพ HP Sprocket บนอุปกรณ์พกพาของคุณ จากนั้นจับคู่อุปกรณ์พกพาของคุณกับ Sprocket โดยใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth จะต้องใช้แอพเพื่อเชื่อมต่อ Sprocket และพิมพ์ภาพถ่ายจากอุปกรณ์พกพาของคุณ
บันทึก
คุณสามารถใช้กล้องเพื่อถ่ายและพิมพ์ภาพโดยไม่ต้องติดตั้งแอพ HP Sprocket ตั้งค่าโหมดกล้องอย่างเดียวโดยข้ามไปที่ขั้นตอนต่อไป
 1. ไปที่หน้าหลัก HP Sprocket จากนั้นทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอพ
 2. หลังจากติดตั้งแอพแล้ว ให้เปิด Sprocket โดยการเลื่อนปุ่มเปิดปิดค้างไว้จนไฟสถานะติดค้างเป็นสีขาว
  รูปภาพ : การเปิด Sprocket
  การเปิด Sprocket
 3. จากอุปกรณ์พกพาของคุณ ให้เปิดเมนูตั้งค่า Bluetooth
  รายการอุปกรณ์ใกล้เคียงจะปรากฏขึ้นมา
 4. มองหา HP sprocket 2-in-1 (xx:xx) จากรายการดังกล่าว
  • หาก Sprocket ปรากฏขึ้นในรายการ ให้กดเลือก จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป
  • หาก Sprocket ไม่ปรากฏขึ้นในรายการ กดเลือก Search (ค้นหา) หรือ Scan (สแกน) เมื่อ Sprocket ปรากฏขึ้น ให้กดเลือก จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 3: ปรับเทียบเครื่องพิมพ์

ส่งงานพิมพ์เพื่อปรับเทียบเครื่องพิมพ์กับ Smartsheet®สีน้ำเงิน ใช้แอพ HP Sprocket เพื่อพิมพ์ภาพถ่าย หรือใช้กล้องเพื่อถ่ายภาพทันที

ขั้นตอนที่ 4: ติดตั้งการ์ด microSD (อุปกรณ์เสริม)

ติดตั้งการ์ด microSD (จำหน่ายแยกต่างหาก) เพื่อบันทึกภาพถ่ายที่ถ่ายจากกล้อง
 1. ปิด Sprocket จากนั้นค้นหาช่องเสียบการ์ด microSD ซึ่งอยู่ติดกับที่ยึดขาตั้งกล้อง
 2. เสียบการ์ด microSD เข้าที่ช่องติดตั้งโดยให้หน้าสัมผัสไฟ้าหันเข้าหากล้อง
  รูปภาพ : การใส่การ์ด microSD
  การเปิด Sprocket
 3. ดันการ์ดเข้าไปเบาๆ โดยใช้นิ้วมือจนได้ยินเสียงคลิกเบาๆ และการ์ดได้ระนาบกับ Sprocket
 4. เปิด sprocket
  หากไฟ microSD ติดค้างเป็นสีแดง แสดงว่ามีข้อผิดพลาดของการ์ด microSD ปิด Sprocket และติดตั้งการ์ด microSD เข้าไปใหม่ จากนั้นเปิด Sprocket
ตอนนี้ Sprocket ก็พร้อมสำหรับถ่ายภาพทันที


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย