ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับผงหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลือง (Y), สีชมพู (M), สีฟ้า (C) และสีดำ (K)
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึกแต่ละสี
 • หน้าต่างโปรแกรม Samsung Printing Status ของคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตลับผงหมึกสีใดที่ผงหมึกใกล้หมด ดูหัวข้อ การใช้งาน Samsung Printer Status
ตรวจสอบประเภทของตลับผงหมึกสำหรับเครื่องที่คุณใช้ ดูหัวข้อ วัสดุสิ้นเปลืองที่มีให้ใช้
บันทึก
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้ที่จับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดฝาด้านหน้า
 2. ค่อยๆ จับที่ที่จับบนตลับผงหมึก แล้วค่อยๆ ดึงถาดผงหมึกออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดถาดผงหมึกโดยใช้ที่จับ
 3. ถอดตลับผงหมึกที่ต้องการออกโดยยกขึ้นตรงๆ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการถอดตลับผงหมึกที่ต้องการ
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง
  รูปภาพ : ตัวอย่างการนำตลับผงหมึกออกจากกล่อง
 5. แกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากตลับผงหมึกใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกจากตลับผงหมึก
 6. แกะตัวยึดพลาสติกปกป้องจากตลับผงหมึกก่อนติดตั้งตลับผงหมึกใหม่
  รูปภาพ : ตัวอย่างการแกะตัวยึดพลาสติกออก
  บันทึก
  อย่าลืมนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ไปรีไซเคิล
 7. ใส่ตลับผงหมึกใหม่กลับเข้าในถาดผงหมึก
  รูปภาพ : การใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าในถาดผงหมึก
 8. ดันตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการดันตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 9. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย