ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - การเกลี่ยผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุ:
 • เกิดรอยทางสีขาวหรือการพิมพ์จางและ/หรือความเข้มแตกต่างกันในแต่ละด้าน
 • ไฟ LED Status (สถานะ) กะพริบเป็นสีส้ม ข้อความที่เกี่ยวข้องกับผงหมึกระบุว่าผงหมึกเหลือน้อยอาจปรากฏบนจอแสดงผล
 • หน้าต่างโปรแกรม Samsung Printing Status ของคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตลับผงหมึกใดที่ผงหมึกใกล้หมด ดูที่ การใช้งาน Samsung Printer Status
ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ได้ชั่วคราวโดยการเกลี่ยผงหมึกที่เหลือในตลับหมึก ในบางกรณี รอยทางสีขาวหรือการพิมพ์แบบจางๆ อาจยังคงเกิดขึ้นได้ แม้หลังจากที่ผู้ใช้เกลี่ยผงหมึกแล้ว
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ ภาพรวมของเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
คำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเกลี่ยผงหมึกของเครื่องพิมพ์ SL-C4010, SL-C4012 series:
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเปิดฝาด้านหน้า
 2. ค่อยๆ จับที่ที่จับบนตลับผงหมึก แล้วค่อยๆ ดึงถาดผงหมึกออกมา
  รูปภาพ : ตัวอย่างการถอดถาดผงหมึกโดยใช้ที่จับ
 3. ถอดตลับผงหมึกที่ต้องการออกโดยยกขึ้นตรงๆ
  รูปภาพ : ตัวอย่างของการถอดตลับผงหมึกที่ต้องการ
 4. หากต้องการเกลี่ยผงหมึก ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกไปมาซ้ายขวา
  รูปภาพ : ตัวอย่างการเขย่าตลับผงหมึกแบบเบาๆ
 5. ใส่ตลับผงหมึกใหม่กลับเข้าในถาดผงหมึก
  รูปภาพ : การใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าในถาดผงหมึก
 6. ดันตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ตัวอย่างการดันตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ตัวอย่างการปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย