ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress MFP SL-M4560, SL-M4562, SL-C4060, SL-C4062 - การทำสำเนาบัตรประจำตัว

การทำสำเนาบัตรประจำตัว

เอกสารชุดนี้จะแสดงขั้นตอนในการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว
แอป ID Copy (ทำสำเนาบัตรประจำตัว) ช่วยให้คุณถ่ายสำเนาต้นฉบับที่มีสองหน้าทั้งสองด้านลงบนกระดาษแผ่นเดียวได้ แอปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับการถ่ายสำเนาต้นฉบับที่มีข้อมูลสำคัญทั้งสองด้าน เช่น ใบขับขี่
ระหว่างการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว เครื่องจะพิมพ์ด้านหนึ่งของต้นฉบับลงบนครึ่งบนของหน้ากระดาษ และอีกด้านลงบนครึ่งล่างของหน้ากระดาษ โดยภาพสำเนาทั้งสองภาพจะมีขนาดเท่ากับต้นฉบับยกเว้นในกรณีที่มีการระบุไว้เป็นอื่น

หน้าจอพื้นฐานสำหรับการทำสำเนาบัตรประจำตัว

รูปภาพ : ตัวอย่างหน้าจอพื้นฐานสำหรับการทำสำเนาบัตรประจำตัว

ปุ่มคำสั่ง

ตารางแสดงปุ่มคำสั่งสำหรับการถ่ายสำเนาบัตรประจำตัว
ปุ่ม
Name (ชื่อ)
คำอธิบาย
ตัวอย่างสำหรับสถานะ
ตัวอย่างงานที่ปรากฏขึ้น
Start (เริ่ม)
เริ่มต้นงานการทำสำเนา
ตั้งค่าจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์
เมนูด่วน
เปิดเมนูด่วน
Search (ค้นหา)
ค้นหาเมนูที่ต้องการหรือแอป
โปรแกรมของฉัน
เพิ่มแอปไปยังรายการโปรแกรมของฉัน
เมนูย่อย (การดำเนินการมากเกินไป)
เปิดเมนูย่อย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย