ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - เปลี่ยนตลับหมึก

บทนำ

ข้อมูลต่อไปนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ รวมถึงคำแนะนำในการเปลี่ยน

ข้อมูลเกี่ยวกับตลับหมึก

เครื่องพิมพ์นี้จะระบุเมื่อระดับตลับหมึกเหลือน้อย น้อยมาก หรือหมด
เครื่องพิมพ์นี้ใช้สี 4 สี และมีตลับหมึกแยกสำหรับแต่ละสี สีเหลือง (Y) สีน้ำเงิน (C) สีแดง (M) และสีดำ (K)
อย่าเอาตลับหมึกออกจากกล่องจนกว่าคุณต้องการจะใช้งาน
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันความเสียหายต่อตลับหมึก อย่าสัมผัสขั้วต่อโลหะสีทองของตลับหมึก
ภาพประกอบต่อไปนี้จะแสดงส่วนประกอบตลับหมึก
  รูปภาพ : ส่วนประกอบตลับหมึก
 1. ขั้วต่อโลหะ อย่าสัมผัสขั้วต่อโลหะสีทองของตลับหมึก รอยนิ้วมืออยู่บนขั้วต่ออาจทำให้ตลับหมึกเสียหาย
ในการสั่งซื้อตลับหมึกหรือตรวจสอบความเข้ากันได้ของตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ ให้ไปที่ HP SureSupply ที่ www.hp.com/go/suresupply เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าและตรวจสอบว่าประเทศ/พื้นที่ถูกต้อง
บันทึก
ตลับหมึก High Yield มีสารสีมากกว่าตลับหมึกมาตรฐานสำหรับจำนวนหน้ามากขึ้น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.hp.com/go/learnaboutsupplies
บันทึก
ข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลตลับหมึกที่ใช้แล้วอยู่ในกล่องตลับหมึก

ถอดและเปลี่ยนตลับหมึก

 1. เปิดช่องใส่ตลับผงหมึก
  รูปภาพ : เปิดช่องใส่ตลับหมึก
 2. ดันตลับหมึกเก่าเข้าไปด้านในเพื่อปลดล็อค
  รูปภาพ : ดันตลับหมึกเข้าไปด้านใน
 3. จับที่ขอบของตลับหมึกเก่าแล้วดึงตลับหมึกออกตรงๆ เพื่อถอดออก
  รูปภาพ : ถอดตลับหมึก
 4. นำตลับหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : ตลับหมึกใหม่
 5. อย่าสัมผัสขั้วต่อโลหะสีทองของตลับหมึก รอยนิ้วมืออยู่บนขั้วต่ออาจทำให้ตลับหมึกเสียหาย
  รูปภาพ : โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสขั้วต่อ
 6. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบว่าตลับหมึกแน่นเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับหมึก
 7. ปิดช่องใส่ตลับผงหมึก
  รูปภาพ : ปิดช่องใส่ตลับหมึก
 8. บรรจุตลับหมึกที่ใช้แล้วลงในกล่องของตลับหมึกใหม่ โปรดดูคู่มือการรีไซเคิลที่แนบมาสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิล
  HP ช่วยคุณในการรีไซเคิลตลับหมึกของแท้ของ HP ของคุณซึ่งสะดวกและฟรีด้วยโปรแกรม HP Planet Partners ที่มีอยู่ในมากกว่า 50 ประเทศ/พื้นที่ทั่วโลก1)
  ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรีไซเคิลตลับหมึก HP ที่ใช้แล้ว โปรดไปที่ www.hp.com/recycle
1) โปรแกรมจะแตกต่างกัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.hp.com/recycle


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย