ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน - 15.D1.yz; 15.D2.yz; 15.C1.5z; 15.C1.8z; 15.C1.9z

แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน - 15.D1.yz; 15.D2.yz; 15.C1.5z; 15.C1.8z; 15.C1.9z

เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด กระดาษติดในอุปกรณ์พิมพ์สองด้านทำให้เกิดหนึ่งในรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 15.D1.yz
 • 15.D2.yz
 • 15.C1.5z
 • 15.C1.8z
 • 15.C1.9z
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติด:
 1. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 2. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. หากมองไม่เห็นกระดาษ ให้ถอดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ถอดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
 4. ดึงกระดาษที่ติดออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านใหม่
 6. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา
 7. หากยังมีกระดาษเหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำกระดาษออกจะแสดงบนแผงควบคุม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย