ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เนื่องจากผลกระทบจากไวรัสโควิด 19

  อาจทำให้ท่านใช้เวลารอรับบริการนานกว่าปกติจากพนักงานของเรา hp ขอแนะนำเครื่องมือตรวจสอบที่เราได้เตรียมไว้ให้บริการเพื่อตอบข้อสงสัย และใช้ในการตรวจสอบปัญหาของท่านเพิ่มเติม โดยท่านสามารถเลือกใช้งานผ่านช่องทาง บริการด้านเครื่องพิมพ์ของ HP และ บริการสำหรับคอมพิวเตอร์จาก HP เพื่อเข้าถึงบริการที่รวดเร็วกว่าได้

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3 - 15.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 3 - 15.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด กระดาษติดในถาด 3 ทำให้เกิดหนึ่งในรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 15.A3.yz
 • 15.12.A3
 • 15.12.D3
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติด:
บันทึก
ขั้นตอนการแก้ปัญหากระดาษติดจากถาด 1x550 แผ่นพร้อมแท่นวางตู้เก็บจะเหมือนกับในถาด 1x550 แผ่นบนโต๊ะ แสดงเฉพาะถาดบนโต๊ะเท่านั้น
 1. เปิดฝาด้านขวาและฝาด้านขวาล่าง
  รูปภาพ : เปิดฝา
 2. ค่อยๆ ดึงกระดาษที่ติดออกมา
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. หากมองไม่เห็นกระดาษ ให้ถอดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ถอดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
 4. ดึงกระดาษที่ติดออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านใหม่
 6. เปิดถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 7. นำกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้งป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ ขั้นแรก ให้ดึงกระดาษไปทางซ้าย แล้วดึงไปข้างหน้าเพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่เสียหายออก
 8. ปิดฝาด้านขวาล่างและฝาด้านขวา แล้วปิดถาด
  รูปภาพ : ปิดฝา
 9. หากยังมีกระดาษเหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำกระดาษออกจะแสดงบนแผงควบคุม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย