ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise, HP PageWide Managed - แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 2 - 15.A2.yz; 15.D2.52; 15.D2.82; 15.D2.A2; 15.D2.D2

แก้ปัญหากระดาษติดในถาด 2 - 15.A2.yz; 15.D2.52; 15.D2.82; 15.D2.A2; 15.D2.D2

เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด กระดาษติดในถาด 2 ทำให้เกิดหนึ่งในรหัสข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 • 15.A2.yz
 • 15.D2.52
 • 15.D2.82
 • 15.D2.A2
 • 15.D2.D2
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติด:
 1. เปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านขวา
 2. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 3. หากมองไม่เห็นกระดาษ ให้ถอดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
  รูปภาพ : ถอดอุปกรณ์พิมพ์สองด้าน
 4. ดึงกระดาษที่ติดออกมาตรงๆ
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 5. ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านอีกครั้ง
  รูปภาพ : ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพิมพ์งานสองด้านใหม่
 6. เปิดถาด
  รูปภาพ : ถอดถาด
 7. นำกระดาษที่ติดออกจากลูกกลิ้งป้อนกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ ขั้นแรก ให้ดึงกระดาษไปทางซ้าย แล้วดึงไปข้างหน้าเพื่อนำออก
  รูปภาพ : นำกระดาษที่ติดออก
 8. ปิดถาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดถาดกระดาษ
 9. ปิดฝาด้านขวา
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านขวา
 10. หากยังมีกระดาษเหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำกระดาษออกจะแสดงบนแผงควบคุม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย