ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise MFP, HP PageWide Managed MFP - แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ - 31.13.yz

แก้ปัญหากระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ – 31.13.yz

เมื่อเกิดการติด แผงควบคุมจะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดและภาพเคลื่อนไหวที่ช่วยในการแก้ปัญหาการติด กระดาษติดในอุปกรณ์ป้อนกระดาษทำให้เกิดรหัสข้อผิดพลาด 31.13.yz
ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหากระดาษติด:
 1. ยกตัวล็อคเพื่อปลดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ยกตัวล็อค
 2. เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : เปิดฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 3. นำกระดาษที่ติดออก
  รูปภาพ : ดึงกระดาษที่ติดออก
 4. ยกฝาสแกนเนอร์และนำกระดาษที่ติดออกจากด้านล่างของฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : เปิดฝาสแกนเนอร์และนำกระดาษที่ติดออก
 5. ปิดฝาสแกนเนอร์และฝาอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ปิดฝาสแกนเนอร์
 6. หากยังมีกระดาษเหลืออยู่ในเครื่องพิมพ์ คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการนำกระดาษออกจะแสดงบนแผงควบคุม
บันทึก
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปรับตัวกั้นของถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้พอดีกับเอกสารแล้ว ดึงลวดเย็บกระดาษและคลิปหนีบกระดาษออกจากเอกสารต้นฉบับให้หมด
บันทึก
เอกสารต้นฉบับที่พิมพ์ลงบนกระดาษมันแบบหนาอาจติดในเครื่องบ่อยกว่าเอกสารต้นฉบับที่พิมพ์บนกระดาษธรรมดา


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย