ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP PageWide Enterprise Color 765 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ (ฮาร์ดแวร์)

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการตั้งค่าชิ้นส่วนทางกายภาพของเครื่องพิมพ์ ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์บนคอมพิวเตอร์
หากฮาร์ดแวร์เครื่องพิมพ์ตั้งค่าไว้แล้ว โปรดดู ลิงก์ไปยังคำแนะนำการติดตั้งซอฟแวร์ ที่ท้ายเอกสารนี้สำหรับความช่วยเหลือสำหรับการติดตั้งซอฟต์แวร์
เอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์:


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย