ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
 • ข้อมูล
  เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

  คู่มือการอัปเกรด Windows 11

 • ข้อเสนอแนะ

Samsung ProXpress MFP SL-C4060, SL-C4062 - การใส่ต้นฉบับ

เอกสารนี้จะแนะนำวิธีใช้กระจกสแกนเนอร์หรือตัวป้อนเอกสาร ในการใส่ต้นฉบับที่จะทำสำเนา สแกน และส่งแฟ็กซ์
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องของคุณ

บนกระจกเครื่องสแกน

ทำตามคำแนะนำในการใส่เอกสารต้นฉบับลงบนกระแจกสแกนเนอร์
 1. ยกและเปิดตัวป้อนเอกสารสแกนคู่ (DSDF)
  รูปภาพ : เปิด DSDF
 2. วางต้นฉบับคว่ำหน้าลงบนกระจกของเครื่องสแกน จัดวางให้ตรงกับตัวจัดแนวที่มุมบนซ้ายของกระจก
  รูปภาพ : วางต้นฉบับลงบนกระจกสแกนเนอร์
 3. ปิด DSDF
  บันทึก
  • การเปิด DSDF ทิ้งไว้ขณะทำสำเนาอาจส่งผลให้คุณภาพสำเนาลดลงและใช้งานผงหมึกมากขึ้น
  • ฝุ่นบนกระจกของสแกนเนอร์อาจทำให้เกิดจุดสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดอยู่เสมอ
  • หากคุณกำลังทำสำเนาหน้าจากหนังสือหรือนิตยสาร ให้ยก DSDF จนบานพับติดกับตัวหยุดแล้วปิดฝา หากหนังสือหรือนิตยสารหนากว่า 30 มม. ให้เริ่มทำสำเนาโดยเปิดฝาเครื่องสแกน
    หมายเหตุ
  • ระวังอย่าทำให้กระจกของเครื่องสแกนแตก คุณอาจได้รับบาดเจ็บได้
  • ระมัดระวังมือของคุณ DSDF อาจกระแทกมือคุณและได้รับบาดเจ็บได้
  • ห้ามมองไปที่แสงจากด้านในของเครื่องสแกนโดยตรง ในขณะทำสำเนาหรือสแกน ซึ่งเป็นอันตรายต่อดวงตา

ในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ

เมื่อใช้ตัวป้อนเอกสารสแกนคู่ (DSDF) คุณจะสามารถใส่กระดาษได้สูงสุด 50 แผ่น (60 ถึง 90 g/m2, บอนด์ 16 ถึง 24 ปอนด์) ต่อหนึ่งงาน
ทำตามคำแนะนำในการใส่เอกสารต้นฉบับลงบนกระแจกสแกนเนอร์
 1. งอหรือคลี่ขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดปึกกระดาษ
 2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในถาดป้อนกระดาษของอุปกรณ์ป้อนกระดาษ ตรวจสอบว่าด้านล่างของปึกต้นฉบับตรงกับขนาดกระดาษที่ระบุไว้ในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : ใส่ต้นฉบับลงในถาดป้อนกระดาษของตัวป้อนเอกสาร
 3. ปรับตัวกั้นอุปกรณ์ป้อนกระดาษให้ตรงกับขนาดกระดาษ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นความกว้าง
  บันทึก
  ฝุ่นบนกระจกของอุปกรณ์ป้อนกระดาษอาจทำให้เกิดเส้นสีดำบนงานพิมพ์ รักษาความสะอาดกระจกอยู่เสมอ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย