ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้
  • ข้อมูล
    เรียนรู้วิธีอัปเกรดเป็น Windows 11

    คู่มือการอัปเกรด Windows 11

  • ข้อเสนอแนะ

Samsung ProXpress Color SL-C4010, SL-C4012 - การตั้งค่าการแจ้งเตือนผงหมึกใกล้หมด

หากปริมาณผงหมึกในตลับหมึกเหลือน้อย ข้อความที่แจ้งผู้ใช้ให้เปลี่ยนตลับผงหมึกจะปรากฏขึ้น ผู้ใช้สามารถตั้งค่าตัวเลือกได้ว่าจะให้ข้อความปรากฏขึ้นหรือไม่
บันทึก
การเข้าใช้งานเมนูอาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ดูที่ การเข้าใช้งานเมนู
  1. เลือก (Menu) (เมนู) > System Setup (การตั้งค่าระบบ) > Maintenance (การบำรุงรักษา) > TonerLow Alert (การแจ้งเตือนผงหมึกใกล้หมด) บนแผงควบคุม
  2. เลือกตัวเลือกที่ต้องการ จากนั้นกด OK (ตกลง)
  3. กด (Cancel) (ยกเลิก) เพื่อกลับไปยังโหมดพร้อม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย