ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - ข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์

เอกสารนี้จะมีข้อมูลจำเพาะของเครื่องพิมพ์ รวมถึงข้อมูลจำเพาะทั่วไป ข้อมูลจำเพาะด้านการจัดการกระดาษ ความต้องการของระบบ และสภาพแวดล้อมเครือข่าย
บันทึก
ค่าข้อมูลจำเพาะที่แสดงในเอกสารนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ติดต่อฝ่ายสนับสนุนที่ support.hp.com เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย