ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress Color MFP SL-C48x - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย เมื่อภาชนะบรรจุผงหมึกเสียหมดอายุ บนจอแสดงผลของแผงควบคุมจะแสดงข้อความที่เกี่ยวกับภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย โดยระบุว่าคุณต้องการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ตรวจสอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสียสำหรับเครื่องของคุณ
 • อาจมีเศษผงหมึกหลุดออกไปในเครื่อง แต่ไม่ได้หมายความว่าเครื่องจะได้รับความเสียหาย หากเกิดปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการพิมพ์ขึ้น โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้าของ HP
 • ขณะดึงภาชนะบรรจุผงหมึกเสียออกจากเครื่อง ให้ขยับภาชนะด้วยความระมัดระวัง อย่าทำภาชนะตก
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางภาชนะบรรจุผงหมึกเสียบนพื้นราบ เพื่อป้องกันผงหมึกหก
  หมายเหตุ
ห้ามหมุนหรือพลิกภาชนะใส่ผงหมึก

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : การเปิดฝาด้านหน้า
 2. ถอดตลับผงหมึกออกโดยดึงบริเวณที่จับ
  รูปภาพ : ดึงบริเวณที่จับเพื่อถอดตลับผงหมึกออก
 3. ถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเก่าออกโดยการดึงบริเวณที่จับ (1) แกะภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่ออกจากซองบรรจุ (2)
  รูปภาพ : การถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเก่าออก และการใส่ภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่
    หมายเหตุ
  ใช้ความระมัดระวังขณะถอดภาชนะบรรจุผงหมึกเสียเก่าออก เพื่อป้องกันผงหมึกหก
 4. ติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่โดยค่อยๆ ออกแรงดันบริเวณที่จับ
  รูปภาพ : การติดตั้งภาชนะบรรจุผงหมึกเสียใหม่
 5. เลื่อนตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้ตรงกับสีที่ถูกต้อง
  รูปภาพ : การใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าที่
 6. ปิดฝาครอบด้านหน้า แล้วทำการพิมพ์ต่อ
  รูปภาพ : การปิดฝาครอบด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย