ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ไฟ LED แสดงสถานะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และมีข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลของแผงควบคุม ระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย ตรวจสอบภาชนะบรรจุผงหมึกเสียสำหรับเครื่องของคุณ

การเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย

เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ เพื่อดูขั้นตอนการเปลี่ยนภาชนะบรรจุผงหมึกเสีย


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย