ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - การเกลี่ยผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุ:
 • เกิดรอยทางสีขาวหรือการพิมพ์จางและ/หรือความเข้มแตกต่างกันในแต่ละด้าน
 • ไฟ LED Status (สถานะ) กะพริบเป็นสีแดง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับผงหมึกระบุว่าผงหมึกเหลือน้อยอาจปรากฏบนจอแสดงผล
ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ได้ชั่วคราวโดยการเกลี่ยผงหมึกที่เหลือในตลับหมึก ในบางกรณี รอยทางสีขาวหรือการพิมพ์แบบจางๆ อาจยังคงเกิดขึ้นได้ แม้หลังจากที่ผู้ใช้เกลี่ยผงหมึกแล้ว เปลี่ยนตลับผงหมึก ดูที่ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ได้
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 1. เปิดฝาครอบด้านหน้า (หมายเลข 1) แล้วดึงตลับผงหมึกออกมา (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : M3320, M3820, M4020 series
  รูปภาพ : M3325, M3825, M4025 series
 2. เขย่าตลับผงหมึกจนครบห้าถึงหกรอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว
  รูปภาพ : M3320, M3820, M4020 series
  รูปภาพ : M3325, M3825, M4025 series
 3. จับตลับผงหมึกและจัดแนวให้ตรงกับช่องภายในเครื่องพิมพ์ ดันตลับผงหมึกกลับเข้าไปในช่องจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : M3320, M3820, M4020 series
  รูปภาพ : M3325, M3825, M4025 series
 4. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบสนิทดี
  รูปภาพ : M3320, M3820, M4020 series
  รูปภาพ : M3325, M3825, M4025 series


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย