ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - การเกลี่ยผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุ:
 • เกิดรอยทางสีขาวหรือการพิมพ์จางและ/หรือความเข้มแตกต่างกันในแต่ละด้าน
 • ไฟ LED Status (สถานะ) กะพริบเป็นสีแดง
บันทึก
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ ภาพรวมของเครื่องพิมพ์
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 1. เปิดฝาด้านหน้า (หมายเลข 1) แล้วดึงตลับผงหมึกออกมา (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : M2670, M2671, M2870, M2880 series
  รูปภาพ : M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series
 2. เขย่าตลับผงหมึกจนครบห้าถึงหกรอบ เพื่อกระจายผงหมึกภายในตลับให้ทั่ว
  รูปภาพ : M2670, M2671, M2870, M2880 series
  รูปภาพ : M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series
 3. จับตลับผงหมึกและจัดแนวให้ตรงกับช่องภายในเครื่องพิมพ์ ดันตลับผงหมึกกลับเข้าไปในช่องจนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : M2670, M2671, M2870, M2880 series
  รูปภาพ : M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series
 4. ปิดฝาด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดฝาครอบสนิทดี
  รูปภาพ : M2670, M2671, M2870, M2880 series
  รูปภาพ : M2675, M2676, M2875, M2876, M2885, M2886 series


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย