ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การเกลี่ยผงหมึก

เมื่อตลับผงหมึกใกล้หมดอายุ:
 • เกิดรอยทางสีขาวหรือการพิมพ์จางและ/หรือความเข้มแตกต่างกันในแต่ละด้าน
 • ไฟ LED Status (สถานะ) กะพริบเป็นสีส้ม ข้อความที่เกี่ยวข้องกับผงหมึกระบุว่าผงหมึกเหลือน้อยอาจปรากฏบนจอแสดงผล
 • หน้าต่างโปรแกรม Samsung Printing Status ของคอมพิวเตอร์ปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ โดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบว่าตลับผงหมึกใดที่ผงหมึกใกล้หมด ดูที่ การใช้งาน Samsung Printer Status
ในกรณีนี้ ผู้ใช้สามารถปรับปรุงคุณภาพการพิมพ์ได้ชั่วคราวโดยการเกลี่ยผงหมึกที่เหลือในตลับหมึก ในบางกรณี รอยทางสีขาวหรือการพิมพ์แบบจางๆ อาจยังคงเกิดขึ้นได้ แม้หลังจากที่ผู้ใช้เกลี่ยผงหมึกแล้ว
บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ ภาพรวมของเครื่องพิมพ์
  หมายเหตุ
หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้าของผู้ใช้ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
คำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเกลี่ยผงหมึกของเครื่องพิมพ์ X322x, X328x series:
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า เปิด
 2. ปลดล็อคตลับผงหมึก (หมายเลข 1) จากนั้นดึงออกมา (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. หากต้องการเกลี่ยผงหมึก ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกสลับซ้ายขวา
  รูปภาพ : การเขย่า
 4. ติดตั้งตลับผงหมึก (หมายเลข 1) แล้วทำการล็อค (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 5. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า ปิด
คำแนะนำต่อไปนี้จะแสดงวิธีการเกลี่ยผงหมึกของเครื่องพิมพ์ K325x, K330x series:
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า เปิด
 2. ปลดล็อคตลับผงหมึก (หมายเลข 1) จากนั้นดึงออกมา (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : นำตลับผงหมึกออก
 3. หากต้องการเกลี่ยผงหมึก ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกสลับซ้ายขวา
  รูปภาพ : การเขย่า
 4. ติดตั้งตลับผงหมึก (หมายเลข 1) แล้วทำการล็อค (หมายเลข 2)
  รูปภาพ : ติดตั้งตลับผงหมึก
 5. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ฝาครอบด้านหน้า ปิด


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย