ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M4020 - การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุ หน้าต่าง Printing Status (สถานะการพิมพ์) จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชุดสร้างภาพได้
 • อย่าสัมผัสบริเวณสีเขียวของชุดสร้างภาพ ใช้ที่จับของชุดสร้างภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ
 1. เปิดฝาครอบด้านหน้า แล้วถอดตลับผงหมึกออก
   รูปภาพ : การเปิดฝาครอบด้านหน้า แล้วถอดตลับผงหมึกออก
  1. เปิดฝาครอบด้านหน้า
  2. ตลับผงหมึก
 2. ดึงชุดสร้างภาพออกตรงๆ ตามร่อง
  รูปภาพ : การดึงชุดสร้างภาพออกตรงๆ
 3. แกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ อย่าลืมรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ตามความเหมาะสม
  รูปภาพ : การแกะชุดสร้างภาพใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
    หมายเหตุ
  ระมัดระวังขณะแกะบรรจุภัณฑ์ของชุดสร้างภาพ หากชุดสร้างภาพเกิดรอบขีดข่วนหรือโดนแสงมากเกินไป อาจได้รับความเสียหายได้
 4. ก่อนที่จะใส่ชุดสร้างภาพใหม่ อย่าลืมแกะตัวยึดพลาสติกออก
  รูปภาพ : การแกะตัวยึดพลาสติกออก
 5. ดันชุดสร้างภาพใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์ให้ตรงตามร่อง
  รูปภาพ : การดันชุดสร้างภาพใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
 6. เลื่อนตลับผงหมึกกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์ แล้วปิดฝาครอบด้านหน้า
  รูปภาพ : การใส่ตลับผงหมึกกลับเข้าที่ แล้วปิดฝาครอบด้านหน้า
  1. ใส่ตลับผงหมึก
  2. ปิดฝาครอบด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย