ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress SL-M2835, MFP SL-M2885 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
บันทึก
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • สำหรับรุ่น SL-M2835 ก่อนที่จะเปิดฝาครอบด้านหน้า ให้ปิดส่วนรองกระดาษออกก่อน
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก ภาพประกอบอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
 3. แกะตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์ แล้วค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกสลับหน้าหลังไปมาเพื่อเกลี่ยผงหมึก
  รูปภาพ : M2620/M2621/M2820/M2830, M2670/M2671/M2870/M2880 series
  รูปภาพ : M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836, M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series
 4. แกะชิลด์ป้องกันออกจากตลับผงหมึกใหม่
  รูปภาพ : M2620/M2621/M2820/M2830, M2670/M2671/M2870/M2880 series
  รูปภาพ : M2625/M2626/M2825/M2826/M2835/M2836, M2675/M2676/M2875/M2876/M2885/M2886 series
 5. ค่อยๆ ใส่ตลับผงหมึกเข้าไปในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึก
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย