ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

 • ข้อมูล
  ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ล่าสุด

  HP ตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งเรียกว่า "ช่องโหว่การโจมตีด้านความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อโปรเซสเซอร์สมัยใหม่ (Intel, AMD และ ARM) และระบบปฏิบัติการ, HP จะแจ้งข้อมูลอัปเดตบนเว็บไซต์ให้ทราบทันทีเมื่อการสนับสนุนนี้มีเปิดให้บริการ

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุการใช้งาน เครื่องพิมพ์จะหยุดทำการพิมพ์
  บันทึก
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายกับตลับหมึกพิมพ์ อย่าให้ตลับหมึกถูกแสงเกิน 2-3 นาที ใช้กระดาษคลุมไว้หากจำเป็น
 • ห้ามสัมผัสส่วนสีเขียวของตลับหมึก ใช้มือจับของตลับหมึกเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • ขณะเปิดชุดสแกน ให้จับอุปกรณ์ป้อนกระดาษและชุดสแกนเข้าไว้ด้วยกัน
การเปลี่ยนตลับผงหมึก
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดชุดสแกน
  รูปภาพ : เปิดชุดสแกน
 2. เปิดฝาด้านใน
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านใน
 3. ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
 4. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : แกะบรรจุภัณฑ์ของตลับผงหมึกใหม่
 5. ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกไปมาเพื่อกระจายผงหมึก
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึก
 6. จับที่จับของตลับผงหมึก แล้วค่อยๆ ใส่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : เปลี่ยนตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านใน
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านใน
 8. ปิดชุดสแกน
  รูปภาพ : ปิดชุดสแกน

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย