ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก ตลับผงหมึกใกล้หมดอายุการใช้งานตามที่ประมาณการไว้แล้วเมื่อ:
 • ไฟ LED แสดงสถานะและข้อความเกี่ยวกับผงหมึกที่ปรากฏบนหน้าจอ จะเป็นตัวระบุว่าเมื่อใดที่ควรมีการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 • หน้าต่างโปรแกรม Samsung Printing Status จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าผงหมึกในตลับหมดแล้ว
บันทึก
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
 3. นำตลับผงหมึกใหม่ออกจากบรรจุภัณฑ์
  รูปภาพ : แกะบรรจุภัณฑ์
 4. ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกไปมาเพื่อกระจายผงหมึก
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกใหม่
 5. แกะเทปปิดผนึกโดยดึงออกตรงๆ
  รูปภาพ : แกะเทปปิดผนึกออก
 6. ค่อยๆ ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์จนกว่าจะล็อคเข้าที่
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึก
 7. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย