ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - การเปลี่ยนตลับผงหมึก

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนตลับผงหมึก เมื่อตลับผงหมึกหมดอายุ หน้าต่าง Printing Status (สถานะการพิมพ์) จะปรากฏขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เพื่อระบุว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนตลับผงหมึก
บันทึก
 • เขย่าตลับผงหมึกให้ทั่ว เนื่องจากจะช่วยเพิ่มคุณภาพการพิมพ์ในครั้งแรกได้
 • ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทเครื่องพิมพ์ของคุณ
  หมายเหตุ
 • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ตลับหมึก เพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนที่ดรัมของตลับผงหมึกได้
 • หากผงหมึกหกลงบนเสื้อผ้า ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งและนำไปซักในน้ำเย็น น้ำร้อนจะทำให้ผงหมึกซึมเข้าในเนื้อผ้า
 • ขณะเปิดชุดสแกน ให้จับอุปกรณ์ป้อนกระดาษและชุดสแกนเข้าไว้ด้วยกัน
 • การพิมพ์หลังจากที่ระบบแสดงสถานะผงหมึกหมด อาจทำให้เครื่องพิมพ์ของคุณได้รับความเสียหายร้ายแรงได้

การเปลี่ยนตลับผงหมึก

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้ในการเปลี่ยนตลับผงหมึก
 1. เปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : เปิดฝาด้านหน้า
 2. ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออกจากเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ถอดตลับผงหมึกที่ใช้แล้วออก
 3. แกะบรรจุภัณฑ์ตลับผงหมึกใหม่ออกจากกล่อง แล้วเกลี่ยผงหมึกโดยค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกสลับหน้าหลัง
  รูปภาพ : ค่อยๆ เขย่าตลับผงหมึกใหม่
 4. แกะชิลด์ป้องกัน (1) บนตลับผงหมึกใหม่ออก แล้วนำไปทิ้่ง (2)
  รูปภาพ : เตรียมตลับผงหมึกใหม่
 5. ค่อยๆ ใส่ตลับผงหมึกใหม่เข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ตลับผงหมึก
 6. ปิดฝาด้านหน้า
  รูปภาพ : ปิดฝาด้านหน้า


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย