ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - เปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เอกสารนี้จะอธิบายวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ เมื่อชุดสร้างภาพหมดอายุ ไฟ LED แสดงสถานะบนจอแสดงผลจะกลายเป็นสีส้ม และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ระบุให้เปลี่ยนชุดสร้างภาพจะปรากฏขึ้น
  หมายเหตุ
  • อย่าใช้ของมีคมเช่น ใบมีดหรือกรรไกร เพื่อเปิดบรรจุภัณฑ์ชุดสร้างภาพ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนชุดสร้างภาพได้
  • อย่าสัมผัสบริเวณสีเขียวของชุดสร้างภาพ ใช้ที่จับของชุดสร้างภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณนี้
  • เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่าให้ชุดสร้างภาพโดนแสงนานเกินสองถึงสามนาที ใช้กระดาษบังไว้หากจำเป็น
  • ก่อนเปิดฝาครอบด้านหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตลับผงหมึกทั้งหมดอย่างถูกต้องแล้ว

การเปลี่ยนชุดสร้างภาพ

เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสม เพื่อศึกษาวิธีการเปลี่ยนชุดสร้างภาพ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย