ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การสแกนด้วยซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน TWAIN

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการสแกนด้วยซอฟต์แวร์ที่ทำงานร่วมกับมาตรฐาน TWAIN

การสแกนด้วยซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน TWAIN

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสแกนด้วยซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้งาน TWAIN
  1. ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว และเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
  2. ใส่ต้นฉบับหงายหน้าขึ้นในหน้า RADF (Reverse Automatic Document Feeder) หรือวางต้นฉบับแผ่นเดียวคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ และปิด RADF
  3. เปิดแอปพลิเคชัน เช่น Adobe Photoshop
  4. เปิดหน้าต่าง TWAIN และตั้งค่าตัวเลือกการสแกน
  5. สแกนและบันทึกภาพที่สแกนของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย