ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - การตั้งค่าเมนูที่มีประโยชน์

การเข้าถึงเมนู
  1. เลือกปุ่ม Fax (แฟซ์), Copy (สำเนา) หรือ Scan (สแกน) บนแผงควบคุมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่จะใช้
  2. เลือก (Menu) ((เมนู)) จนกระทั่งเมนูที่เหมาะสมปรากฏขึ้นในบรรทัดด้านล่างของจอแสดงผล แล้วกด OK (ตกลง)
  3. กดลูกศรจนถึงรายการเมนูที่ต้องการ แล้วกด OK (ตกลง)
  4. หากรายการตั้งค่ามีเมนูย่อย ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 3
  5. กด OK เพื่อบันทึกการเลือก
  6. กด (Stop/Clear) ((หยุด/ล้าง)) เพื่อกลับไปยังโหมดพร้อม
รายการ
ตัวเลือก
คุณสมบัติโทรสาร (M207xF series, M207xFW series)
ความเข้ม
ปกติ, เข้ม+1–เข้ม+5, อ่อน+5–อ่อน+1
ความละเอียด
มาตรฐาน, ละเอียด, ละเอียดมาก, โทรสารภาพถ่าย, โทรสารสี
ขนาดต้นฉบับ
ส่งหลายรายการ
หน่วงเวลาส่ง
ส่งลำดับความสำคัญ
ส่งต่อส่ง
ส่งต่อไปยังโทรสาร
ส่งต่อรับ
ส่งต่อไปยังโทรสาร, ส่งต่อไปยัง PC, ส่งต่อและพิมพ์
รับปลอดภัย
ปิด, เปิด, พิมพ์
เพิ่มหน้า
ยกเลิกงาน
การตั้งค่าโทรสาร (M207xF series, M207xFW series)
การส่ง
จำนวนโทรซ้ำ, เวลาโทรซ้ำ, เลขหมายนำหน้าการโทร, โหมด ECM, ยืนยันโทรสาร, TCR ภาพ, โหมดโทรa
การรับ
โหมดรับ, จำนวนเสียงเรียกก่อนรับ, สแตมป์ชื่อการรับ, รหัสเริ่มต้นการรับ, การลดอัตโนมัติ, ละทิ้งขนาะ, การตั้งค่าโทรสารขยะ, โหมด DRPDa
เปลี่ยนค่าเริ่มต้น
ความละเอียด, ความเข้ม, ขนาดต้นฉบับ, TX/RX กำหนดเอง
TX/RX กำหนดเอง
เปิด, ปิด
คุณสมบัติสำเนา
ขนาดต้นฉบับ
ย่อ/ขยาย
ความเข้ม
ปกติ, เข้ม+1–เข้ม+5, อ่อน+5–อ่อน+1
ประเภทต้นฉบับ
ข้อความ, ข้อความ/ภาพถ่าย, ภาพถ่าย
การเรียงลำดับหน้า
เปิด, ปิด
รูปแบบ
ปกติ, 2-Up, 4-Up, สำเนาบัตรประจำตัว
ปรับพื้นหลัง
ปิด, อัตโนมัติ, ปรับคุณภาพระดับ 1, ปรับคุณภาพระดับ 2, ลบระดับ 1–ลบระดับ 4
การตั้งค่าการทำสำเนา
เปลี่ยนค่าเริ่มต้น
ขนาดต้นฉบับ, สำเนา, ย่อ/ขยาย, ความเข้ม, ประเภทต้นฉบับ, เรียงชุด
การตั้งค่าระบบ
Printer Setup (การตั้งค่าเครื่องพิมพ์)
ID เครื่องพิมพ์, หมายเลขโทรสาร, วันที่และเวลา, โหมดนาฬิกา, ภาษา, โหมดเริ่มต้น, ประหยัดพลังงาน, ปิดเครื่องอัตโนมัติ, เหตุการณ์เริ่มทำงาน, ไทม์เอาต์ระบบ, ไทม์เอาต์งาน, การปรับความสูง, ดำเนินการต่ออัตโนมัติb, การแทนที่กระดาษb, ประหยัดผงหมึก, การตั้งค่า Eco
การตั้งค่ากระดาษ
กระดาษขนาด, ประเภทกระดาษ, ขอบ
เสียง/ระดับเสียง
เสียงปุ่ม, เสียงเตือน, ลำโพง, เสียงกริ่ง
รายงาน
การกำหนดค่า, หน้าตัวอย่าง, ข้อมูลอุปกรณ์สิ้นเปลือง, ตัวนับการใช้, โทรสารที่รับ, โทรสารที่ส่ง, งานตารางเวลา, ยืนยันโทรสาร, แฟกซ์ขยะ, สมุดที่อยู่
การบำรุงรักษา
CLR ข้อความว่างเปล่าc, อายุการใช้งานของอุปกรณ์สิ้นเปลือง, ตัวจัดการภาพ, การแจ้งเตือนผงหมึกใกล้หมด, หมายเลขประจำเครื่อง
เครือข่ายc (M207xF series, M207xFW series)
TCP/IP (IPv4)
DHCP, BOOTP, สแตติก
TCP/IP (IPv6)
โปรโตคอล IPv6, การกำหนดค่า DHCPv6
Ethernet
พอร์ตอีเธอร์เน็ต, ความเร็วอีเธอร์เน็ต
Wi-Fi
เปิด/ปิด Wi-Fi, WPS, Wi-Fi Direct, สัญญาณ Wi-Fi, ค่าเริ่มต้น WLAN
ตัวจัดการโปรโตคอล
HTTP, WINS, SNMPv1/v2t, UPnP (SSDP), mDNS, SetIP, SLP
การกำหนดค่าเครือข่าย
ล้างการตั้งค่า
a. อาจไม่มีตัวเลือกนี้ขึ้นอยู่กับประเทศ/พื้นที่
b. ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน Paper Mismatch (กระดาษไม่ตรงกัน) เท่านั้น
c.ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อปริมาณหมึกในตลับหมึกเหลือน้อยเท่านั้น
ก่อนอ่านส่วนต่อไปนี้
ส่วนนี้อธิบายคุณสมบัติทั้งหมดที่ใช้ได้กับรุ่น series นี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติการทำงานได้โดยง่าย ผู้ใช้สามารถตรวจสอบคุณสมบัติที่ใช้ได้สำหรับแต่ละรุ่นในคู่มือเบื้องต้น โปรดดู ภาพรวมเมนู ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำในการใช้ส่วนต่อไปนี้:
  • แผงควบคุมให้การเข้าถึงเมนูต่างๆ เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ หรือใช้ฟังก์ชันของเครื่องพิมพ์ เมนูเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้โดยกด (Menu) ((เมนู))
  • บางเมนูอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ไม่ได้
  • สำหรับบางรุ่นที่ไม่มี (Menu) ((เมนู)) บนแผงควบคุม จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ โปรดดู ภาพรวมแผงควบคุม
  • บางชื่อเมนูอาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย