ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - การเข้าถึงเมนู

บางเมนูอาจไม่ปรากฏบนจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่เลือก รุ่นเครื่องพิมพ์ หรือประเทศ/พื้นที่ที่พำนักอยู่ หากเป็นเช่นนั้น จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ไม่ได้
  1. เลือกปุ่ม Copy (สำเนา) หรือ Scan (สแกน) บนแผงควบคุมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่จะใช้
  2. เลือก (Menu) ((เมนู)) จนกระทั่งเมนูที่เหมาะสมปรากฏขึ้นในบรรทัดด้านล่างของจอแสดงผล แล้วกด OK (ตกลง)
  3. กดลูกศรจนถึงรายการเมนูที่ต้องการ แล้วกด OK (ตกลง)
  4. หากรายการตั้งค่ามีเมนูย่อย ให้ทำซ้ำ ขั้นตอนที่ 3
  5. กด OK เพื่อบันทึกการเลือก
  6. กดปุ่ม (Stop) ((หยุด)) เพื่อกลับไปยังโหมดพร้อม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย