ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M180 - การแก้ไขปัญหาคุณภาพการพิมพ์ไม่ดี

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro MFP M180n, M180nw และ M181fw
คุณภาพของเอกสารที่พิมพ์ไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาปัญหาคุณภาพการพิมพ์ต่างๆ เช่น มีรอยเปื้อน ไม่คมชัด เข้มหรือซีดจาง หลุดลอก เนื้อหาขาดหายบางส่วน หรือมีหมึกเลอะ

ขั้นตอนที่ 1: ใช้ตลับหมึกพิมพ์ HP ของแท้

HP ขอแนะนำให้ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP เท่านั้น HP ไม่รับประกันคุณภาพหรือความน่าเชื่อถือของตลับหมึกที่ไม่ใช่ของ HP หรือตลับหมึกเติม หากคุณไม่ใช้ตลับหมึกแท้จาก HP ขั้นตอนในเอกสารชุดนี้อาจไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ตรวจสอบความถูกต้องสำหรับตลับหมึกของคุณได้ตามคำแนะนำใน HP anti-counterfeit (ภาษาอังกฤษ)
จัดซื้อตลับหมึกเปลี่ยนแทนและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ จาก HP Storeหรือผู้ขายปลีกในท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกระดาษ

คุณภาพและประเภทของกระดาษอาจส่งผลถึงงานพิมพ์ได้ ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษที่คุณใช้เหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ หากไม่เหมาะสม ให้ใส่กระดาษที่เหมาะสมลงในเครื่อง
 • ใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet อย่าใช้กระดาษที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ตเท่านั้น
 • ห้ามใช้กระดาษที่มีผิวขรุขระมากเกินไป กระดาษที่มีผิวเรียบเนียนกว่าอาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ที่ดีขึ้น
หลังจากใส่กระดาษที่เหมาะสมในถาด ให้ลองสั่งพิมพ์ หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบระดับผงหมึก

เลือกประเภทการแสดงผลของแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ของคุณ และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการตรวจสอบระดับผงหมึกของเครื่องพิมพ์ของคุณ
บันทึก
ระดับผงหมึกและเปอร์เซ็นต์ของอายุของตลับหมึกที่เหลือ เป็นค่าโดยประมาณสำหรับใช้ในการวางแผนเท่านั้น หากหมึกเหลือน้อยให้เปลี่ยนตลับหมึก คุณยังไม่ต้องเปลี่ยนตลับหมึกใหม่จนกว่าคุณภาพงานพิมพ์จะต่ำลงจนไม่สามารถยอมรับได้
 • หากไม่มีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตลับหมึก ข้ามไปขั้นตอนในการพิมพ์หน้าทำความสะอาด
 • หากมีตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปเพื่อเปลี่ยนตลับหมึก

ขั้นตอนที่ 4: เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด

เลือกรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณเพื่อรับคำแนะนำในการเปลี่ยนตลับหมึก
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึก
  รูปภาพ : การเปิดฝาช่องตลับหมึก
  การเปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. จับที่จับสีฟ้าที่ถาดตลับหมึก แล้วดึงถาดออกมา
  รูปภาพ : การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 3. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออก
  การนำตลับหมึกออก
 4. นำบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกใหม่ออกจากกล่อง จากนั้น ดึงแถบเปิดบนบรรจุภัณฑ์ออก
  รูปภาพ : การดึงแถบเปิดบนบรรจุภัณฑ์
  การดึงแถบปลดล็อค
 5. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสโดนดรัมส่งภาพที่ด้านล่างของตลับหมึก ลายนิ้วมือที่ดรัมพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ
  ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
  การนำตลับหมึกออกจากบรรจุภัณฑ์
 6. จับปลายทั้งสองด้านของตลับหมึกแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  รูปภาพ : ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมา
  ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมา
 7. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปสีบนตลับหมึกตรงกับชิปสีบนถาดตลับหมึก
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องลงในเครื่องพิมพ์
  การใส่ตลับหมึกพิมพ์
 8. ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าไป
  การดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าไป
 9. ปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
  การปิดฝาช่องตลับหมึกพิมพ์
หากการเปลี่ยนตลับหมึกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้เข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5: ตรวจสอบการตั้งค่า EconoMode

EconoMode เป็นค่าการพิมพ์ที่ใช้หมึกน้อย ทั้งนี้ EconoMode อาจทำให้คุณภาพการพิมพ์ลดลง หากหน้าเอกสารทั้งหมดเข้มหรือจางเกินไป อาจมีการเปิดใช้งาน EconoMode
บันทึก
HP ไม่แนะนำให้ใช้งาน EconoMode ตลอดเวลา หากใช้งาน EconoMode ตลอดเวลา ผงหมึกอาจตกค้างที่ชิ้นส่วนกลไกในตลับหมึก
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

บางครั้งค่าการพิมพ์อาจส่งผลต่อคุณภาพการพิมพ์ เลือกระบบปฏิบัติการของคุณ จากนั้นตรวสอบค่าการพิมพ์เพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 8: ตรวจสอบตลับหมึก

ตรวจสอบตลับหมึกและดรัมพิมพ์ภาพว่ามีความเสียหายหรือไม่
 1. เปิดฝาครอบตลับหมึก
  รูปภาพ : การเปิดฝาช่องตลับหมึก
  การเปิดฝาช่องตลับหมึก
 2. จับที่จับสีฟ้าที่ถาดตลับหมึก แล้วดึงถาดออกมา
  รูปภาพ : การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 3. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออก
  การนำตลับหมึกออก
 4. ตรวจสอบชิปหน่วยความจำว่ามีความเสียหายหรือไม่
  รูปภาพ : ตำแหน่งชิปหน่วยความจำ
  ตำแหน่งชิปหน่วยความจำ
  • หากชิปหน่วยความจำเสียหาย ให้ดูวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกจากขั้นตอนก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้
  • หากชิปหน่วยความจำไม่เสียหาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 5. ตรวจสอบพื้นผิวของดรัมพิมพ์ภาพ
    หมายเหตุ
  ห้ามสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพ ลายนิ้วมือที่ดรัมพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  • หากพบรอยขีดข่วน รอยนิ้วมือหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ดรัมพิมพ์ภาพ ให้ดูวิธีการเปลี่ยนตลับหมึกจากขั้นตอนก่อนหน้าในเอกสารชุดนี้
  • หากดรัมพิมพ์ภาพไม่เสียหาย ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 6. ใส่ตลับหมึกใหม่เข้าในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปสีบนตลับหมึกตรงกับชิปสีบนถาดตลับหมึก
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกพิมพ์ที่ถูกต้องลงในเครื่องพิมพ์
  การใส่ตลับหมึกพิมพ์
 7. ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าไป
  การดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าไป
 8. ปิดฝาช่องตลับบรรจุหมึก
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 9: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน
บันทึก
เก็บตัวอย่างงานพิมพ์ที่มีปัญหาไว้ หากเครื่องพิมพ์ ดรัมพิมพ์ภาพและตลับหมึกเปลี่ยนใหม่โดยใช้ประกัน เจ้าหน้าที่ให้บริการอาจแจ้งขอตัวอย่างผลงานพิมพ์


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย