ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SCX-4621 - การสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
บันทึก
คุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับอินเทอร์เฟซเครือข่าย

การสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่น CD ซอฟต์แวร์ เนื่องจากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จะรวมโปรแกรมสแกน
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสแกนเอกสาร
 1. วางเอกสารแผ่นเดียวคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกน หรือใส่เอกสารโดยหงายด้านที่ต้องการสแกนเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
  บันทึก
  หากคุณเห็นข้อความ Not Available (ไม่พร้อมใช้งาน) ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ต
 2. เลือก ID คอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนรหัสผ่าน หากจำเป็น
  บันทึก
  • ID เป็น ID เดียวกับ ID สแกนที่ลงทะเบียนสำหรับ Samsung Easy Printer Manager ใน Samsung Easy Printer Manager ให้เลือก Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) แล้ว Scan to PC Settings (การตั้งค่าสแกนไปยัง PC)
  • Password (รหัสผ่าน) คือรหัสผ่านเลข 4 หลักที่ลงทะเบียนสำหรับ Samsung Easy Printer Manager ใน Samsung Easy Printer Manager ให้เลือก Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) แล้ว Scan to PC Settings (การตั้งค่าสแกนไปยัง PC)
 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการและกด OK (ตกลง)
  การสแกนจะเริ่ม
  บันทึก
  ภาพที่สแกนจะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่ C:\Users\users name\My Documents โฟลเดอร์ที่บันทึกอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณหรือแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย