ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - การสแกนและส่งผ่านอีเมล์

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการสแกนไปยังอีเมล์ โดยใช้ SyncThru™ Web Service ตั้งค่าบัญชีอีเมล์ก่อนส่งการสแกนผ่านอีเมล์
บันทึก
คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือสินค้าเสริม


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย