ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ Samsung Office Laser MFP, Personal Laser MFP - การสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

เอกสารนี้จะอธิบายถึงวิธีการสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย
บันทึก
คุณสมบัตินี้ใช้ไม่ได้สำหรับเครื่องพิมพ์ที่ไม่รองรับอินเทอร์เฟซเครือข่าย

การสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้แผ่น CD ซอฟต์แวร์ เนื่องจากไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์จะรวมโปรแกรมสแกน
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสแกนเอกสาร
 1. วางเอกสารแผ่นเดียวคว่ำหน้าลงบนกระจกสแกน หรือใส่เอกสารโดยหงายด้านที่ต้องการสแกนเข้าไปในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
 2. ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ ใช้หนึ่งในขั้นตอนเหล่านี้:
  • บนแผงควบคุม เลือก Scan (สแกน), Scan to PC (สแกนไปยัง PC) แล้ว Network PC (PC เครือข่าย)
  • บนแผงควบคุม เลือก Scan to (สแกนไปยัง), Scan to PC (สแกนไปยัง PC) แล้ว Network PC (PC เครือข่าย)
  บันทึก
  หากคุณเห็นข้อความ Not Available (ไม่พร้อมใช้งาน) ให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อพอร์ต
 3. เลือก ID คอมพิวเตอร์ที่ลงทะเบียนของคุณ และป้อนรหัสผ่าน หากจำเป็น
  บันทึก
  • ID เป็น ID เดียวกับ ID สแกนที่ลงทะเบียนสำหรับ Samsung Easy Printer Manager ใน Samsung Easy Printer Manager ให้เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) หรือ Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) แล้ว Scan to PC Settings (การตั้งค่าสแกนไปยัง PC)
  • Password (รหัสผ่าน) คือรหัสผ่านเลข 4 หลักที่ลงทะเบียนสำหรับ Samsung Easy Printer Manager ใน Samsung Easy Printer Manager ให้เลือก Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) หรือ Switch to advanced mode (เปลี่ยนเป็นโหมดขั้นสูง) แล้ว Scan to PC Settings (การตั้งค่าสแกนไปยัง PC)
 4. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการและกด OK (ตกลง)
  การสแกนจะเริ่ม
  บันทึก
  ภาพที่สแกนจะถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ที่ C:\Users\users name\My Documents โฟลเดอร์ที่บันทึกอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคุณหรือแอปพลิเคชันที่คุณกำลังใช้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย