ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MultiXpress MFP SL-K2200 - การทำสำเนาบัตรประจำตัว

เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์ต้นฉบับสองด้านบนแผ่นเดียวได้ เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านหนึ่งของต้นฉบับบนครึ่งบนของกระดาษและอีกด้านบนครึ่งล่างโดยไม่ลดขนาดของเอกสารต้นฉบับ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการทำสำเนารายการขนาดเล็ก เช่น นามบัตร
 • ต้นฉบับต้องวางบนกระจกของสแกนเนอร์เพื่อใช้คุณสมบัตินี้
 • หากเครื่องพิมพ์ตั้งค่าเป็นโหมด Eco คุณสมบัตินี้จะใช้ไม่ได้
ขึ้นอยู่กับรุ่น ขั้นตอนการทำงานอาจแตกต่างกัน
 1. กด ID Copy (สำเนาบัตรประจำตัว) บนแผงควบคุม หรือเลือก (Menu) > Copy Feature > Layout > ID Copy ((เมนู) > คุณสมบัติสำเนา > เค้าโครง > สำเนาบัตรประจำตัว) บนแผงควบคุม
 2. วางด้านหน้าของของต้นฉบับโดยคว่ำหน้าลงบนกระจกของสแกนเนอร์ที่มีลูกศรระบุตามที่แสดง แล้วปิดฝาสแกนเนอร์
  บันทึก
  เพื่อให้ได้ภาพที่ดียิ่งขึ้น ให้ปิดฝาสแกนเนอร์ และกดฝาสแกนเนอร์เบาๆ
  รูปภาพ : สแกนด้านหน้า
 3. Place Front Side, Press [Start] (วางด้านหน้า กด [เริ่ม]) จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ
 4. กด (Start) ((เริ่ม)) เครื่องพิมพ์จะเริ่มการสแกนด้านหน้า และแสดง Place Rear Side, Press [Start] (วางด้านหลัง กด [เริ่ม])
 5. พลิกต้นฉบับและวางลงบนกระจกของสแกนเนอร์ที่มีลูกศรระบุตามที่แสดง แล้วปิดฝาสแกนเนอร์
  รูปภาพ : สแกนด้านหลัง
 6. กด (Start) ((เริ่ม))
  รูปภาพ : กระดาษออก
  • หากผู้ใช้ไม่กดปุ่ม (Start)(เริ่ม) จะทำสำเนาเท่านั้นด้านหน้า
  • หากต้นฉบับมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่การพิมพ์ อาจไม่สามารถพิมพ์บางส่วนได้


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย