ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - คุณสมบัติการสแกน

เอกสารนี้จะอธิบายถึงคุณสมบัติการสแกนในเครื่องพิมพ์ของคุณ

คุณสมบัติการสแกน

ในการใช้คุณสมบัติการสแกน ให้กด Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล), Scan to USB (สแกนไปยัง USB), Scan to Server (สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์), Scan to PC (สแกนไปยัง PC), Scan to Samsung Cloud (สแกนไปยัง Samsung Cloud) หรือ Scan to Shared Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน) บนหน้าจอแสดงผล
หากหน้าจออื่นปรากฏขึ้น ให้กดปุ่ม Home (หน้าหลัก) เพื่อไปยังหน้าจอแสดงผลหลัก
รูปภาพ : หน้าจอหลัก
 • Scan to Email (สแกนไปยังอีเมล): สแกนและส่งเอาต์พุตที่สแกนไปยังปลายทางโดยอีเมล์
 • Scan to Server (สแกนไปยังเซิร์ฟเวอร์): สแกนและส่งเอาต์พุตที่สแกนไปยังปลายทางด้วย SMB หรือ FTP
 • Scan to PC (สแกนไปยัง PC): สแกนและส่งเอาต์พุตที่สแกนไปยังคอมพิวเตอร์
 • Scan to Shared Folder (สแกนไปยังโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน): สแกนและจัดเก็บเอาต์พุตที่สแกนในโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน
  บันทึก
  ตัวเลือกนี้ใช้ได้เมื่อติดตั้งหลังจากติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลความจุสูง (ฮาร์ดดิสก์)
 • Scan to USB (สแกนไปยัง USB): สแกนและจัดเก็บเอาต์พุตที่สแกนลงในอุปกรณ์หน่วยความจ USB
  บันทึก
  หากคุณต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเสียบอุปกรณ์หน่วยความจำ USB เข้ากับพอร์ตหน่วยความจำ USB ในเครื่องพิมพ์ของคุณ
 • Scan to Samsung Cloud (สแกนไปยัง Samsung Cloud): ในการใช้เมนูนี้ ต้องลงทะเบียนเครื่องพิมพ์ Samsung Cloud สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการที่ support.hp.com


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย