ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

Samsung MFP SCX-4621 - คุณสมบัติสำเนาบนแผงควบคุม

เอกสารนี้แสดงคุณสมบัติสำเนาที่มีอยู่บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
บางเมนูอาจไม่ปรากฏในจอแสดงผลขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น หากเป็นเช่นนั้น จะใช้ร่วมกับเครื่องพิมพ์ของคุณไม่ได้
คุณสมบัติสำเนา
ใช้ขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกเมนู
  1. หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีปุ่มสำเนาบนแผงควบคุม ให้กดปุ่ม Copy (สำเนา)
  2. กด Menu (เมนู) > Copy Feature (คุณสมบัติสำเนา) บนแผงควบคุม
รายการ
คำอธิบาย
ขนาดต้นฉบับ
ตั้งค่าขนาดภาพ
ย่อ/ขยาย
ย่อหรือขยายขนาดของภาพที่ทำสำเนา
  บันทึก
หากเครื่องถูกตั้งค่าเป็นโหมด Eco คุณสมบัติย่อและขยายจะใช้ไม่ได้
ความเข้ม
ปรับระดับความสว่างเพื่อทำให้สำเนาอ่านได้ง่ายขึ้น เมื่อเอกสารต้นฉบับมีเครื่องหมายที่ซีดจางและภาพเข้ม
ประเภทต้นฉบับ
ปรับปรุงคุณภาพสำเนาโดยการเลือกประเภทเอกสารสำหรับงานทำสำเนาปัจจุบัน
รูปแบบ
ปรับเค้าโครงรูปแบบ เช่น สำเนาบัตรประจำตัว, 2/4-up
2-up หรือ 4-up
ลดขนาดของภาพต้นฉบับ และพิมพ์ 2 ถึง 4 หน้าบนกระดาษหนึ่งแผ่น
รูปภาพ : ตัวอย่างของ 2-up หรือ 4-up
  บันทึก
คุณสมบัติสำเนานี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณใส่ต้นฉบับในอุปกรณ์ป้อนกระดาษ
สำเนาบัตรประจำตัว
เครื่องพิมพ์ของคุณสามารถพิมพ์ต้นฉบับ 2 ด้านบนแผ่นเดียวได้
เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ด้านหนึ่งของต้นฉบับบนครึ่งบนของกระดาษและอีกด้านบนครึ่งล่างโดยไม่ลดขนาดของเอกสารต้นฉบับ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์สำหรับการทำสำเนารายการขนาดเล็ก เช่น นามบัตร
  บันทึก
  • ต้นฉบับต้องวางบนกระจกของสแกนเนอร์เพื่อใช้คุณสมบัตินี้
  • หากตั้งค่าเครื่องพิมพ์เป็นโหมด Eco คุณสมบัตินี้จะใช้ไม่ได้
ปรับพื้นหลัง
พิมพ์ภาพโดยไม่มีพื้นหลัง คุณสมบัติสำเนานี้จะลบสีพื้นหลัง และมีประโยชน์เมื่อทำสำเนาต้นฉบับที่มีสีในพื้นหลัง เช่น หนังสือพิมพ์หรือแคตตาล็อก
  • ปิด: ไม่ใช้คุณสมบัตินี้
  • อัตโนมัติ: ปรับพื้นหลังให้ดีที่สุด
  • ปรับปรุง Lev.1~2: ตัวเลขที่สูงขึ้น พื้นหลังจะสดใสยิ่งขึ้น
  • ลบ Lev.1~4: ตัวเลขที่สูงขึ้น พื้นหลังจะจางยิ่งขึ้น

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย