ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M154 - ข้อความ 'Out of Paper' (กระดาษหมด) ปรากฏขึ้นและเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษ

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M154a และ M154nw
ไฟ แจ้งเตือน ติดกะพริบ ข้อความ Out of Paper (กระดาษหมด) อาจปรากฏขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยเครื่องพิมพ์ไม่ยอมดึงกระดาษจากถาดป้อนกระดาษ เครื่องอาจเกิดเสียงเหมือนกำลังพิมพ์งาน แต่ไม่มีกระดาษเคลื่อนผ่าน

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบกระดาษ จากนั้นใส่เข้าไปใหม่

ปัญหาในการป้อนกระดาษอาจเกิดขึ้นจากกระดาษขาด มีฝุ่น ม้วน ยับหรืองอ คุณภาพของกระดาษอาจส่งผลต่อการป้อนกระดาษและการพิมพ์ได้เช่นกัน ทำตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 • ใช้กระดาษคุณภาพดีตามที่กำหนดไว้สำหรับผลิตภัณฑ์เท่านั้น
 • จัดเก็บกระดาษในที่แห้งและเย็น ปัญหาในการป้อนกระดาษมักเกิดขึ้นบ่อยกว่าในสภาพอากาศชื้น
 • อย่าพิมพ์งานบนกระดาษที่เคยใช้พิมพ์มาก่อนแล้ว ความชื้นของหมึกอาจทำให้กระดาษติดกัน
 • ก่อนใส่กระดาษ รอให้เครื่องพิมพ์สิ้นสุดงานพิมพ์ก่อน หรือแสดงข้อความOut of paper (กระดาษหมด) ในคอมพิวเตอร์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษที่ใช้อยู่ในสภาพดี และเรียงซ้อนเรียบร้อยในถาด และเส้นทางกระดาษหรือถาดกระดาษไม่มีสิ่งกีดขวาง
 1. นำถาดป้อนกระดาษออก
  รูปภาพ : การนำถาดป้อนกระดาษออก
  ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 2. นำกระดาษที่มีออกจากถาดป้อนกระดาษ
 3. นำกระดาษที่งอ ยับหรือฉีกขาดออกจากปึกกระดาษ
 4. ตรวจสอบว่ามีสิ่งกีดขวางด้านในถาดป้อนกระดาษหรือไม่ จะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางกระดาษในการล็อคเข้ากับลูกกลิ้งดึงกระดาษ กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการป้อนกระดาษได้
 5. ใช้มือสองข้างถือปึกกระดาษ งอปึกกระดาษให้เป็นตัว U จากนั้นงอกลับไปด้านตรงข้าม
  ขั้นตอนนี้จะช่วยคลายกระดาษในปึกให้แยกตัวจากกัน
  รูปภาพ : การงอปึกกระดาษ
  การงอปึกกระดาษ
 6. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออกให้สุด ถ้าคุณใส่กระดาษขนาด legal ให้ดึงส่วนรองเสริมของถาดป้อนกระดาษออก
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษออก
 7. ใช้สองมือจับปึกกระดาษ จากนั้นกดที่ของด้านล่างของปึกบนพื้นผิวที่เรียบเพื่อให้ปึกกระดาษเรียบเท่ากันทุกด้าน
 8. ใส่ปึกกระดาษในถาดป้อนกระดาษ
  รูปภาพ : การใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนเอกสาร
  การใส่กระดาษธรรมดาลงในถาดป้อนเอกสาร
 9. เลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้ามาจนกระทั่งชิดขอบของปึกกระดาษ
  รูปภาพ : การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
  การเลื่อนตัวปรับความกว้างกระดาษเข้า
 10. การสอดถาดป้อนกระดาษกลับเข้าไป
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบการตั้งค่าการพิมพ์

ข้อความแจ้งข้อผิดพลาด Out of Paper (กระดาษหมด) อาจปรากฎขึ้นบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แม้ว่าจะใส่กระดาษไว้ในถาดป้อนกระดาษแล้วก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ตรวจสอบค่าการพิมพ์จากโปรแกรมที่คุณสั่งพิมพ์ เพื่อให้แน่ใจว่าประเภทและขนาดกระดาษเหมาะสมสำหรับงานพิมพ์ของคุณ
หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 4: ทำความสะอาดลูกกลิ้งป้อนกระดาษ

ฝุ่นละออง ใยกระดาษหรือเศษวัสดุอื่น ๆ อาจสะสมตัวในลูกกลิ้งดึงกระดาษ และลูกกลิ้งป้อนกระดาษทำให้มีปัญหาในการป้อนกระดาษ ทำความสะอาดลูกกลิ้งดึงกระดาษด้านในเครื่องพิมพ์ด้วยตัวเอง จากนั้นลองสั่งพิมพ์อีกครั้ง
 1. ปิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นถอดสายไฟหรือสายอื่น ๆ ออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
    หมายเหตุ
  เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าช็อต คุณจะต้องปลดสายไฟออกก่อนเอื้อมเข้าด้านในเครื่องพิมพ์
 2. รอให้เครื่องพิมพ์เย็น จากนั้นนำถาดป้อนกระดาษออก
  รูปภาพ : การนำถาดป้อนกระดาษออก
  ดึงถาดป้อนกระดาษออก
 3. พลิกเครื่องพิมพ์ไปด้านข้างเพื่อเข้าถึงด้านล่าง (ฐานเครื่อง) จากนั้นค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  รูปภาพ : การค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ
  การค้นหาลูกกลิ้งดึงกระดาษ
 4. ใช้ผ้าสะอาดที่ไม่มีขุยชุบน้ำบรรจุขวดหรือน้ำกลั่นให้หมาด จากนั้นบิดผ้าให้แห้ง
 5. กดผ้ากับลูกกลิ้งดึงกระดาษ จากนั้นหมุนขึ้นโดยใช้นิ้วมือ กดแรงพอสมควรเพื่อเช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกออก
 6. รอให้ลูกกลิ้งดึงกระดาษแห้งให้สนิท (ประมาณ 10 นาที)
 7. พลิกเครื่องพิมพ์ให้ตั้งตรง จากนั้นใส่ และปิดถาดป้อนกระดาษ
 8. เสียบสายไฟและสายเชื่อมต่ออื่น ๆ เข้าที่ด้านหลังเครื่องพิมพ์ จากนั้นเปิดเครื่องพิมพ์
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 5: รีเซ็ตเครื่องพิมพ์

บางครั้งข้อผิดพลาดยังมีอยู่แม้ว่าจะไม่มีปัญหาการป้อนกระดาษก็ตาม รีเซ็ตเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองสั่งพิมพ์
 1. เปิดเครื่องหากไม่ได้เปิดใช้งานอยู่
 2. รอจนกระทั่งเครื่องพิมพ์อยู่กับที่และไม่มีเสียงใด ๆ ก่อนดำเนินการต่อ
 3. ขณะที่เครื่องพิมพ์เปิดการทำงานอยู่ ให้ถอดสายไฟออกจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 4. ถอดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า
 5. รออย่างน้อย 60 วินาที
 6. เสียบสายไฟกลับเข้าเต้ารับไฟฟ้า
  บันทึก
  HP แนะนำให้ต่อสายไฟเครื่องพิมพ์โดยตรงเข้าที่เต้ารับไฟฟ้า
 7. ต่อสายไฟกลับเข้าทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์
 8. เปิดเครื่องพิมพ์หากไม่ได้เปิดไว้อัตโนมัติ
  เครื่องพิมพ์อาจต้องอุ่นเครื่องอยู่ครู่หนึ่ง ไฟของเครื่องพิมพ์อาจติดกะพริบ จากนั้นแคร่ตลับหมึกอาจมีการเคลื่อนตำแหน่ง
 9. รอจนกว่าการอุ่นเครื่องจะเสร็จสิ้นและเครื่องพิมพ์นิ่งและเงียบลงก่อนดำเนินการต่อ
ทดลองพิมพ์งาน หากปัญหายังมีอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนถัดไป

ขั้นตอนที่ 6: นำเครื่องพิมพ์ส่งซ่อม

หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนก่อนหน้านี้ทั้งหมดแล้ว ให้นำผลิตภัณฑ์ HP ของคุณส่งซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่
ดูว่าผลิตภัณฑ์ของคุณอยู่ในประกันหรือไม่ได้จากเว็บไซต์ตรวจสอบการรับประกัน http://www.support.hp.com/checkwarrantyติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อนัดส่งเครื่องพิมพ์ซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่ หากคุณอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ติดต่อฝ่ายบริการของ HP เพื่อค้นหาศูนย์บริการภายในพื้นที่ของคุณ
อาจมีค่าบริการซ่อมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยู่ในประกัน


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย