ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M154 - การเปลี่ยนตลับหมึก

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M154a และ M154nw
เปลี่ยนตลับหมึกโดยเปิดช่องตลับหมึก นำตลับหมึกเดิมออก จากนั้นติดตั้งตลับหมึกใหม่
  บันทึก
ดรัมพิมพ์ภาพรวมอยู่ในตลับหมึก เปลี่ยนดรัมพิมพ์ภาพโดยต้องเปลี่ยนตลับหมึก
เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์
เปลี่ยนตลับหมึกที่หมึกเหลือน้อยหรือหมึกหมด
 1. เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
  รูปภาพ : การเปิดฝาด้านหน้า
  การเปิดฝาด้านหน้า
 2. จับที่จับสีฟ้าที่ถาดตลับหมึก แล้วดึงถาดออกมา
  รูปภาพ : การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 3. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 4. นำบรรจุภัณฑ์ตลับหมึกใหม่ออกจากกล่อง จากนั้น ดึงแถบเปิดบนบรรจุภัณฑ์ออก
  รูปภาพ : การดึงแถบเปิดบนบรรจุภัณฑ์
  การดึงแถบเปิดบนบรรจุภัณฑ์
 5. ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
    หมายเหตุ
  อย่าสัมผัสโดนดรัมพิมพ์ภาพสีเขียวที่ด้านล่างของตลับหมึก ลายนิ้วมือที่ดรับพิมพ์ภาพอาจทำให้เกิดปัญหาคุณภาพการพิมพ์ได้
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออก
  การนำตลับหมึกออก
 6. จับที่ทั้งสองด้านของตลับหมึกแล้วค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกเบา ๆ เพื่อให้ผงหมึกกระจายตัวทั่วตลับ
  รูปภาพ : ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมา
  ค่อย ๆ เขย่าตลับหมึกไปมา
 7. ใส่ตลับหมึกพิมพ์ใหม่ลงในถาด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชิปสีบนตลับหมึกตรงกับชิปสีบนถาด
  รูปภาพ : การใส่ตลับหมึกพิมพ์ลงในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: เสียบตลับหมึก
 8. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้กับตลับหมึกพิมพ์อื่น ๆ
 9. ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : การดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
  ภาพ: เสียบตลับหมึก
 10. ปิดฝาด้านหน้า
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
พิจารณารายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเปลี่ยนตลับหมึก

ประเทศ: Flag ไทย