ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M154 - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่อง Mac และเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M154nw
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ทำได้โดยการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP

ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง

ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย ให้จัดเตรียมส่วนประกอบที่จำเป็น จากนั้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
 1. รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • Network name (ชื่อเครือข่าย): ชื่อเครือข่ายคือ SSID
  • รหัสผ่านเครือข่าย (คีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA)
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย.
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แนะนำ): HP ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เช่น การผ่านสายเคเบิล หรือ DSL
  • เครื่องพิมพ์ที่รองรับเครือข่ายไร้สาย: จัดวางเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้ง
  • สาย USB: ตัวติดตั้งจะแจ้งให้ทราบว่าต้องต่อสาย USB เมื่อใด
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ และคอมพิวเตอร์เปิดทำงานอยู่ และคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 3. ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้จากหัวข้อ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก.
 4. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์

ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายไร้สาย

ใช้ Wi-fi Protected Setup (WPS) เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เพื่อให้ตัวติดตั้งของ HP สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ในระหว่างการติดตั้งได้ ศึกษาคู่มือของเราเตอร์ไร้สายเพื่อตรวจสอบว่าเราเตอร์ของคุณรองรับประเภทการเชื่อมต่อแบบ WPS push button หรือไม่
หากเราเตอร์ของคุณไม่รองรับ WPS ให้ข้ามไปขั้นตอนถัดไปเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งไดร์เวอร์
 1. จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ กดค้างที่ปุ่มไร้สาย
 2. ปล่อยมือจากปุ่มเมื่อไฟเครือข่ายไร้สายเริ่มติดกะพริบ
 3. ภายในสองนาที ให้กดและปล่อยปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สาย
 4. รอประมาณสองนาทีขณะเครื่องพิมพ์และเราเตอร์ทำการเชื่อมต่อเครือข่าย
หลังจากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ไฟแสดงสถานะไร้สายจะสว่างค้างไว้

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์

ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตัวเต็มเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ HP
 1. ไปที่ 123.hp.com/laserjet จากนั้นคลิก Download (ดาวน์โหลด)
 2. เปิดโฟลเดอร์ Downloads จากด็อคใน Mac แล้วคลิกที่ HP Easy Start เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • ถ้า HP Easy Start ค้นพบเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นดำเนินการต่อตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • ถ้า HP Easy Start ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย
   ถ้าตัวติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ไปที่ ไม่พบเครื่องพิมพ์ในระหว่างการตั้งค่าไดร์เวอร์เครือข่าย (Mac) เพื่อดูขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด
 4. กลับไปหน้าเพจ 123.hp.com ในเว็บเบราเซอร์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์และเปิดใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สายจาก HP ของคุณ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย