ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้า HP

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M254nw - การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สาย (Mac)

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M254nw
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP บนเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ทำได้โดยการติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ HP
ขั้นตอนที่ 1: การเตรียมการสำหรับการติดตั้ง
ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์ในเครือข่ายไร้สาย ให้จัดเตรียมส่วนประกอบที่จำเป็น จากนั้น ตรวจสอบการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
 1. รวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:
  • ชื่อเครือข่าย: ชื่อเครือข่ายคือ SSID
  • รหัสผ่านเครือข่าย (คีย์ WEP หรือรหัสผ่าน WPA)
  • คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (แนะนำ): HP ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ เช่น การผ่านสายเคเบิล หรือ DSL
  • เครื่องพิมพ์ที่รองรับเครือข่ายไร้สาย: จัดวางเครื่องพิมพ์ไว้ใกล้กับคอมพิวเตอร์ในระหว่างการติดตั้ง
  • สาย USB: ตัวติดตั้งอาจแจ้งให้คุณต่อสาย USB
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ เราเตอร์ และคอมพิวเตอร์เปิดทำงานอยู่ และคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายไร้สายเดียวกับที่ต้องการใช้เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์
 3. ติดตั้งเครื่องพิมพ์ ใส่กระดาษในถาดป้อนกระดาษ จากนั้นติดตั้งตลับหมึก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการติดตั้งเครื่องพิมพ์ได้จากหัวข้อ การติดตั้งเครื่องพิมพ์ครั้งแรก.
 4. ปลดสาย USB หรือ Ethernet ออกจากเครื่องพิมพ์
ขั้นตอนที่ 2: ต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายไร้สาย
ใช้ Wi-Fi Protected Setup (WPS) (การตั้งค่าที่ป้องกันของ Wi-Fi) เพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เพื่อให้ตัวติดตั้งของ HP สามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ระหว่างการติดตั้ง ดูคู่มือของเราเตอร์ไร้สายเพื่อยืนยันว่าเครื่องรองรับประเภทการเชื่อมต่อผ่าน ปุ่มกด WPS
ถ้าเราเตอร์ของคุณไม่รองรับ WPS ให้ข้ามไปขั้นตอนถัดไปเพื่อดาวน์โหลด และติดตั้งไดร์เวอร์
 1. กดปุ่ม Wireless บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ค้างไว้เป็นเวลาสองถึงสามวินาที แล้วปล่อยปุ่มเมื่อไฟระบบไร้สายเริ่มกะพริบ
 2. กดปุ่ม WPS บนเราเตอร์ไร้สายภายในไม่เกินสองนาที
 3. รอประมาณสองนาทีเพื่อให้เครื่องพิมพ์ทำการเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายโดยอัตโนมัติ
หลังจากเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย ไฟระบบไร้สายจะติดสว่างและค้างไว้
ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์เวอร์การพิมพ์
ดาวน์โหลด และติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ตัวเต็มเวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็บไซต์ HP
 1. ไปที่ 123.hp.com/laserjet จากนั้นคลิก Download (ดาวน์โหลด)
 2. เปิดโฟลเดอร์ Downloads จากด็อคใน Mac แล้วคลิกที่ HP Easy Start เพื่อเริ่มการติดตั้ง
 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • ถ้า HP Easy Start ค้นพบเครื่องพิมพ์หลายเครื่อง ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการติดตั้ง จากนั้นดำเนินการต่อตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  • ถ้า HP Easy Start ไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ของคุณกับเครือข่าย
   ถ้าตัวติดตั้งไม่พบเครื่องพิมพ์ของคุณ ไปที่ ไม่พบเครื่องพิมพ์ในระหว่างการตั้งค่าไดร์เวอร์เครือข่าย (Mac) เพื่อดูขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างละเอียด
 4. กลับไปหน้าเพจ 123.hp.com ในเว็บเบราเซอร์เพื่อดำเนินการลงทะเบียนเครื่องพิมพ์และเปิดใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
ตรวจสอบรายการคำถามที่พบบ่อยเหล่านี้เกี่ยวกับการติดตั้งและตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไร้สายจาก HP ของคุณ

ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย