ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M254 - คำแนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทน

เอกสารนี้ใช้สำหรับเครื่องพิมพ์ HP Color LaserJet Pro M254dw และ M254nw
เมื่อ HP เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ทดแทนเครื่องที่มีปัญหาของคุณ จะต้องโอนอุปกรณ์เสริมหรือส่วนประกอบบางส่วนจากเครื่องมีปัญหาไปยังเครื่องที่เปลี่ยนใหม่
บันทึก
 • อุปกรณ์เสริมที่เป็นอุปกรณ์ออปชั่นบางอย่างอาจไม่ได้มีมาให้พร้อมกับกับผลิตภัณฑ์รุ่นของคุณ
 • เก็บอุปกรณ์เสริมที่คุณซื้อแยกต่างหากเอาไว้
ก่อนส่งเครื่องพิมพ์ที่มีปัญหาของคุณไปยัง HP ให้ถอดและเก็บอุปกรณ์เสริมเอาไว้อย่างถูกต้องเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ใหม่ของคุณ
บันทึก
ภาพแสดงเครื่องพิมพ์อาจแตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์ของคุณ แต่ขั้นตอนต่างๆ ที่ใช้จะไม่แตกต่างกัน
 1. ปิดเครื่องพิมพ์
 2. เปิดฝาช่องตลับหมึก
  รูปภาพ : การเปิดฝาช่องตลับหมึก
  ภาพ: เปิดฝาช่องเปิดด้านหน้า
 3. จับที่จับสีฟ้าที่ถาดตลับหมึก แล้วดึงถาดออกมา
  รูปภาพ : การดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
  ภาพ: ดึงถาดตลับหมึกพิมพ์ออกมา
 4. จับมือจับที่ตลับหมึกพิมพ์ จากนั้นดึงตลับหมึกพิมพ์ออกตรง ๆ
  รูปภาพ : การนำตลับหมึกออก
  ภาพ: ถอดตลับหมึกพิมพ์ออก
 5. ทวนซ้ำขั้นตอนก่อนหน้าเพื่อนำตลับหมึกพิมพ์ที่เหลือออก
 6. เก็บตลับหมึกนี้ไว้เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทน
 7. ดันถาดตลับหมึกพิมพ์เข้าในเครื่องพิมพ์
 8. ปิดฝาครอบตลับผงหมึก
  รูปภาพ : การปิดฝาช่องตลับผงหมึก
  ภาพ: ปิดฝาช่องตลับหมึก
 9. ปลดสายไฟจากด้านหลังของเครื่องพิมพ์และปลดสายไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ากระชาก สายพ่วง หรือหรือปลั๊กพ่วง
 10. เก็บอุปกรณ์เสริมต่อไปนี้เอาไว้เพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์ที่เปลี่ยนใหม่:
  • สายไฟ
   ภาพ: สายไฟ
  • สายเคเบิลยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB)
   ภาพ: สายเคเบิลยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส (USB)
  • สาย Ethernet
   ภาพ: สาย Ethernet
  • CD
   ภาพ: แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
  • คู่มือเครื่องพิมพ์
   ภาพ: ตัวอย่างคู่มือเครื่องพิมพ์
  • อุปกรณ์เสริมที่คุณซื้อแยกต่างหาก
 11. ต่อสายไฟเข้าที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์ใหม่ จากนั้นเสียบเข้ากับเต้ารับที่ผนัง
 12. เปิดเครื่องพิมพ์เปลี่ยนแทน ติดตั้งตลับหมึก จากนั้นทดสอบฟังก์ชั่นของเครื่องพิมพ์ทั้งหมด
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ได้ที่ HP Customer Support


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย