ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise - การตั้งค่า ติดตั้ง และกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw

เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect และอุปกรณ์เสริมไร้สายเพิ่มความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายให้กับเครื่องพิมพ์ HP LaserJet ที่รองรับ และเลือกเครื่องพิมพ์ HP Officejet Enterprise เพื่อรับงานพิมพ์จากแลปทอป สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตที่รองรับระบบไร้สาย เอกสารนี้ใช้กับ เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect 2900nw เท่านั้น
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้เพื่อตั้งค่าและติดตั้ง เซิร์ฟเวอร์พิมพ์ HP Jetdirect 2900nw เพื่อกำหนดค่าความสามารถในการพิมพ์แบบไร้สายบนเครื่องพิมพ์ และเพื่อกำหนดค่าเครือข่ายที่กำหนดเองสำหรับเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์
บันทึก
สำหรับรายการเครื่องพิมพ์ HP ได้รับการสนับสนุน ไปที่ เครื่องพิมพ์ที่สามารถใช้เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ HP Jetdirect และอุปกรณ์เสริม NFC/Wireless ได้
 
คลิก ที่นี่ เพื่อดูวิดีโอนี้แบบเต็มหน้าจอบน YouTube

ขั้นตอนที่หนึ่ง: อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์

เพื่อให้แน่ใจในความเข้ากันได้ของเครื่องพิมพ์และเพื่อรักษาให้เครื่องพิมพ์เป็นไปตามข้อบังคับ ให้อัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์ก่อนเป็นอันดับแรก
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์มีเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.6 หรือใหม่กว่า หากไม่มี ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออัปเดตเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์:
 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการถอดอุปกรณ์เสริม HP Jetdirect หรือเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ์แล้ว
 3. ไปที่ http://www.hp.com/go/FutureSmart และเลือก อัปเกรดเดี๋ยวนี้
 4. ค้นหาเครื่องพิมพ์ในรายการ และเลือกดาวน์โหลด ลิงค์ไปยังเฟิร์มแวร์
 5. ขยายส่วนเฟิร์มแวร์ ค้นหา FutureSmart Bundle เวอร์ชันล่าสุด และจากนั้นเลือก ดาวน์โหลด
สำหรับคำแนะนำอย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดำเนินการอัปเดตเฟิร์มแวร์ ให้ไปที่ ใช้แฟลชไดรฟ์ USB หรือ HP Embedded Web Server (EWS) หรือ หากต้องการอัปเดตโดยใช้ HP Web Jetadmin ให้ไปที่ ใช้ HP Web Jetadmin
บันทึก
บางขั้นตอนในเอกสารนี้แตกต่างกันตามแผงควบคุม โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อตรวจสอบแผงควบคุมบนเครื่องพิมพ์ จากนั้นทำตามขั้นตอนในเอกสารนี้ที่ใช้เฉพาะกับแผงควบคุมประเภทเดียวกับของคุณ
FutureSmart 3
FutureSmart 4

ขั้นตอนที่สอง: ตั้งค่า HP Jetdirect

 1. ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดสายไฟออกจากเต้าเสียบไฟ
 2. ตรวจสอบตำแหน่งสำหรับ HP Jetdirect
  • เพื่อให้ได้รับความแรงของสัญญาณไร้สายที่ดีที่สุด ให้ติดตั้ง HP Jetdirect บนผนังที่ไม่ใช่โลหะใกล้เครื่องพิมพ์
  • เพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย ติดตั้ง HP Jetdirect กับเครื่องพิมพ์โดยตรง
 3. แกะเทปออกจากแถบเทปกาวบนหนึ่งในแถบติดที่ให้มา และติดแถบติดกับด้านล่างของ HP Jetdirect ซึ่งเป็นด้านตรงข้ามกับพอร์ตเครือข่าย
 4. ติดแถบติดเส้นอื่นๆ กับผนังพื้นผิวเรียบที่ไม่ใช่โลหะอื่น (ไม่ใช่ผ้า) ใกล้กับเครื่องพิมพ์ หรือติดกับเครื่องพิมพ์โดยตรง ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ต้องการ
 5. ติด HP Jetdirect กับแถบติดที่คุณติดตั้งไว้บนหรือใกล้กับเครื่องพิมพ์โดยกดแถบติดทั้งสองเข้าด้วยกันให้แน่น

ขั้นตอนที่สาม: เชื่อมต่อ HP Jetdirect กับเครื่องพิมพ์

 1. เชื่อมต่อปลายสาย USB Type-B (กลม) กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของ HP Jetdirect
 2. เชื่อมต่อปลายสาย USB Type-A (แบน) กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของเครื่องพิมพ์เพื่อเปิดใช้การเชื่อมต่อไร้สาย
 3. (เลือกหรือไม่ก็ได้) ในการเพิ่มการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (Ethernet) เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั้งแบบไร้สาย + Ethernet ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  บันทึก
  เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์สามารถเชื่อมต่อได้ในแบบใช้สาย ไร้สาย หรือทั้งคู่ก็ได้ การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใช้สายทำให้สามารถเชื่อมต่อกับซับเน็ตแบบใช้สายได้
  1. เชื่อมต่อสาย Ethernet (ไม่ได้ให้มา) กับพอร์ต Ethernet ที่ด้านหลังของ HP Jetdirect
  2. เชื่อมต่อปลายสาย Ethernet อีกด้านกับเครือข่าย
 4. เชื่อมต่อสายไฟกับ HP Jetdirect แล้วเสียบสายไฟกับเต้าเสียบไฟ
 5. เชื่อมต่อสายไฟของเครื่องพิมพ์กับเต้าเสียบ และเปิดเครื่องพิมพ์
 6. เมื่อเปิดเครื่องพิมพ์และอยู่ในสถานะ พร้อม แล้ว ให้พิมพ์หน้ากำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  บันทึก
  ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
  • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนไร้สาย แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
  • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล เลือก ไร้สาย แล้วแตะไอคอนพิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
  บันทึก
  นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าได้จากเมนู รายงาน บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  บันทึก
  หากมีข้อผิดพลาด USB ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดตั้งเฟิร์มแวร์เครื่องพิมพ์รุ่นล่าสุดแล้ว
 7. ตรวจสอบหน้าที่พิมพ์เพื่อตรวจสอบว่าเชื่อมต่อ HP Jetdirect เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  บันทึก
  หากมีการเชื่อมต่อ HP Jetdirect เครื่องพิมพ์จะแสดงบนหน้าการกำหนดค่าในส่วน ภาษาเครื่องพิมพ์และตัวเลือกที่ติดตั้ง
  • หากมีชื่อ HP Jetdirect 2900nw และมีไอคอนเครือข่ายไร้สายปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์แล้ว หมายความว่า HP Jetdirect ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง
  • หากไม่มีชื่อ HP Jetdirect 2900nw ในรายการหรือไม่มีไอคอนเครือข่ายไร้สายปรากฏบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อสายไฟและสาย USB กับ HP Jetdirect และเครื่องพิมพ์แน่นดีหรือไม่
  บันทึก
  บนแผงควบคุม FutureSmart 4 แตะไอคอนข้อมูล แล้วแตะไอคอนไร้สาย เพื่อตรวจสอบว่าติดตั้ง Jetdirect แล้วหรือไม่

ขั้นตอนที่สี่: เปิดใช้งานการพิมพ์แบบไร้สาย

ทำตามหนึ่งในวิธีที่ด้านล่างเพื่อเปิดใช้การพิมพ์แบบไร้สายบนเครื่องพิมพ์และ HP Jetdirect

ขั้นตอนที่ห้า: กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายขั้นสูง (เลือกหรือไม่ก็ได้)

ขั้นตอนต่อไปนี้ให้การกำหนดค่าอื่นๆ ที่ให้คุณสามารถตั้งค่าเครือข่ายแบบกำหนดเองที่จะทำการกำหนดค่าได้ โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคุณ
บันทึก
โดยปกติแล้ว การตั้งค่าเหล่านี้จะดำเนินการโดยผู้ดูแลระบบในสภาพแวดล้อมระดับองค์กร หากคุณไม่แน่ใจว่า ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์โดยใช้ EWS (ทำหรือไม่ก็ได้)

เครื่องพิมพ์เดียวกันมีชื่อสำหรับอินเตอร์เฟซเครือข่ายแต่ละรายการ อินเตอร์เฟซเครือข่ายแต่ละรายการจะมีที่อยู่ IP ของตัวเอง (ที่อยู่ IP ของเครือข่าย) เครื่องพิมพ์เดียวกันอาจมีชื่อที่แตกต่างกันได้สูงสุด 4 ชื่อ ขึ้นอยู่กับจำนวนอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้ง หากมีที่อยู่ IP เครือข่ายมากกว่าหนึ่งรายการ คุณจะต้องเปิด Embedded Web Server สำหรับอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละรายการโดยใช้ที่อยู่ IP แต่ละรายการ จากนั้นให้เปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์สำหรับแต่ละเครือข่าย
 1. ในหน้าหลัก EWS เลือกแท็บ เครือข่าย บนเมนูการนำทางด้านบน
 2. เลือก TCP/IP จากบานหน้าต่างด้านซ้าย แล้วเลือกแท็บ การระบุเครือข่าย
 3. เลื่อนลงไปที่ส่วน Bonjour แก้ไขหรือพิมพ์ชื่อบริการ Bonjour ใหม่ แล้วเลือก ใช้
  บันทึก
  Bonjour จะถูกใช้งานโดยโทรศัพท์และแท็บเล็ตเพื่อระบุเครื่องพิมพ์ ในการเปลี่ยนชื่อเครื่องพิมพ์ คุณจะต้องเปลี่ยนชื่อบริการ Bonjour ก่อน
 4. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับที่อยู่ IP เครือข่ายแต่ละรายการ (หากมีการใช้งานอินเตอร์เฟสเครือข่ายหลายรายการ)

กำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั่วไปสำหรับเครื่องพิมพ์ใน EWS (ทำหรือไม่ทำก็ได้)

คุณสามารถกำหนดค่าการตั้งค่าเครือข่ายทั่วไปสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ใช้ได้ทั่วไปสำหรับอินสแตนซ์เครือข่ายทั้งหมดโดยใช้ Embedded Web Server (EWS)
บันทึก
การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปเหล่านี้ใช้ได้กับอินเตอร์เฟซเครือข่ายทั้งหมด หากเครื่องพิมพ์มีการกำหนดค่าไว้หลายเครือข่าย การตั้งค่าเหล่านี้จะใช้กับอินสแตนซ์เครือข่าย HP Jetdirect ทั้งหมด และคุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าที่อยู่ IP ทีละรายการ เว้นแต่จะระบุไว้
 1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ค้นหาที่อยู่ IP ของ Jetdirect โดยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
   บันทึก
   ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
   • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนไร้สาย แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
   • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล เลือก ไร้สาย แล้วแตะไอคอนพิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
   บันทึก
   นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าได้จากเมนู รายงาน บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และในฟิลด์ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP Wired HP Jetdirect 2900nw หรือ Embedded HP Jetdirect หรือชื่อโฮสต์ให้ตรงตามที่ปรากฏบนหน้าที่พิมพ์ออกมา จากนั้นกด Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์
 2. ในหน้าหลัก EWS เลือกแท็บ เครือข่าย บนเมนูการนำทางด้านบน
 3. จากแท็บเครือข่าย ใช้บานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูที่แสดงด้านล่าง กำหนดการตั้งค่าเครือข่ายทั่วไป แล้วเลือก ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าแต่ละรายการ
  • การกำหนดค่า
   บันทึก
   นอกจากนี้คุณยังสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน WPA (WiFi Protected Access) และตั้งค่ารหัสผ่านโดยใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ดูวิธีที่สอง: เปิดใช้งานการพิมพ์แบบไร้สายบนแผงควบคุม.
   • สถานีไร้สาย การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัย > ตัวช่วยตั้งค่าไร้สาย > WPA (WiFi Protected Access)
    บันทึก
    เครื่องพิมพ์ HP ที่อินเตอร์เฟซเครือข่ายสองรายการขึ้นไปจะไม่สามารถเชื่อมต่อ กำหนดเส้นทาง หรือสวิตช์ข้อมูลได้
    • WPA – ประเภทการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายส่วนใหญ่ วลีรหัสผ่านเดียวสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สาย
    • WPA – Enterprise (802.1 x) – การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายระดับสูงขึ้น อุปกรณ์แต่ละชิ้นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายต้องใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ไม่ซ้ำกัน ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องตั้งค่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเฉพาะกับเครื่องพิมพ์นั้นๆ และติดตั้งใบรับรองที่ลงนามโดย CA บนเครื่องพิมพ์
   • การตั้งค่า Wireless Direct
    บันทึก
    การพิมพ์แบบ Wireless Direct ไม่รองรับการใช้ HP Jetdirect 2900nw แต่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้หากมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่รองรับอื่นๆ (Embedded หรือ Jetdirect 3000w NFC/อุปกรณ์เสริม) ในเครื่องพิมพ์เดียวกัน หากไม่ได้ติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่สนับสนุน ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้เลือกใช้ใน EWS หากติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่สนับสนุน คุณสามารถกำหนดค่าชื่อ Wireless Direct ได้โดยใช้แผงควบคุม
   • การตั้งค่าอื่นๆ
    บันทึก
    การตั้งค่าเครือข่ายเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อขาออก คือ การตั้งค่าอื่นๆ เพียงรายการเดียวเท่านั้นที่ใช้ได้กับอินสแตนซ์เครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่าอื่นๆ ทั้งหมดจะต้องได้รับการกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละเครือข่าย ดู กำหนดค่าการตั้งค่าที่เจาะจงเครือข่าย
    • เครือข่ายเริ่มต้นสำหรับการเชื่อมต่อขาออก (ช่องทำเครื่องหมายใต้คุณสมบัติ ที่เปิดใช้งาน)
   • การตั้งค่า TCP/IP
    • การตั้งค่า Syslog (การตั้งค่า TCP/IP > แท็บขั้นสูง)
     บันทึก
     การตั้งค่า Syslog คือ การตั้งค่า TCP/IP เดียวเท่านั้นที่ใช้ได้กับอินสแตนซ์เครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่า TCP/IP อื่นๆ ทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละรายการ ดู กำหนดค่าการตั้งค่าที่เจาะจงเครือข่าย
  • Google Cloud Print
   • การตั้งค่า
    บันทึก
    สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการตั้งค่าโดยละเอียด ไปที่การ ตั้งค่า Google Cloud Print
    บันทึก
    ตัวเลือก ตั้งค่า คือการตั้งค่า Google Cloud Print เดียวเท่านั้นที่ใช้ได้กับอินสแตนซ์เครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่า เว็บพร็อกซี จะต้องมีการกำหนดค่าสำหรับแต่ละเครือข่าย HP Jetdirect ดู กำหนดค่าการตั้งค่าที่เจาะจงเครือข่าย
  • การรักษาความปลอดภัย
   • โปรโตคอล Mgmt
    • เปิดใช้งาน FIPS-140 (ช่องทำเครื่องหมายภายใต้การกำหนดค่า FIPS)
     บันทึก
     การตั้งค่า FIP-140 คือการตั้งค่า โปรโตคอล Mgmt เดียวเท่านั้นที่ใช้ได้กับอินสแตนซ์เครือข่ายทั้งหมด การตั้งค่า โปรโตคอล Mgmt อื่นๆ ทั้งหมดจำเป็นต้องการได้รับการกำหนดค่าสำหรับเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละรายการ ดู กำหนดค่าการตั้งค่าที่เจาะจงเครือข่าย
 4. เลือกแท็บ HP Web Services กำหนดค่าการตั้งค่า HP ePrint ทั่วไป แล้วเลือก ใช้
  บันทึก
  สำหรับคำแนะนำโดยละเอียด ไปที่ ตั้งค่า 'HP ePrint ผ่านอีเมล์'

กำหนดการตั้งค่าที่เจาะจงเครือข่าย (ทำหรือไม่ทำก็ได้)

เมื่อมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์หรืออุปกรณ์เสริม HP Jetdirect มากกว่าหนึ่งรายการ คุณจะเห็นอินสแตนซ์ของอินเตอร์เฟซเครือข่าย HP Jetdirect หลายรายการแสดงอยู่บนแผงควบคุมและหน้าการกำหนดค่า
บันทึก
หากต้องการดูรายการของอินสแตนซ์เครือข่ายและที่อยู่ IP ของเครื่องพิมพ์เดียวกัน ให้พิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนไร้สาย แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
 • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล เลือก ไร้สาย แล้วแตะไอคอนพิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
บันทึก
นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าได้จากเมนู รายงาน บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
การเชื่อมต่อเครือข่าย HP Jetdirect แต่ละรายการมีอินสแตนซ์ที่เฉพาะเจาะจง อินสแตนซ์ HP Jetdirect แต่ละรายการมีที่อยู่ IP ต่างกันที่แยกเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลมีการครอสโอเวอร์จากการถ่ายโอนการสื่อสารในเครือข่ายระหว่างอินเตอร์เฟซ (โดยทั่วไปเรียกว่า "การเชื่อมต่อ" หรือ "การกำหนดเส้นทาง") นี่หมายความว่าเครื่องพิมพ์ HP ที่มีอินเตอร์เฟซเครือข่ายสองรายการขึ้นไปจะไม่สามารถเชื่อมต่อ กำหนดเส้นทาง หรือสวิตช์ข้อมูลได้ และดังนั้นต้องกำหนดค่าอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละรายการแยกกัน
การตั้งค่าต่อไปนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงเครือข่ายและจะไม่ใช้กับทั้งเครือข่าย ในการกำหนดค่าอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละรายการ คุณสามารถใช้แผงควบคุมเครื่องพิมพ์ หรือเปิด Embedded Web Server (EWS) ได้โดยใช้ที่อยู่ IP ของ HP Jetdirect ที่เฉพาะเจาะจงกับอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละรายการ

การตั้งค่า Embedded Web Server ที่เฉพาะเจาะจงกับอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละรายการ

 1. เปิด HP Embedded Web Server (EWS) โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ค้นหาที่อยู่ IP ของ Jetdirect โดยการพิมพ์หน้าการกำหนดค่าจากแผงควบคุมเครื่องพิมพ์:
   บันทึก
   ขั้นตอนแตกต่างกันไปตามประเภทของแผงควบคุม
   • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือกไอคอนไร้สาย แล้วเลือก พิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
   • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้แตะไอคอนข้อมูล เลือก ไร้สาย แล้วแตะไอคอนพิมพ์ เพื่อพิมพ์หน้าการกำหนดค่า
   บันทึก
   นอกจากนี้ คุณสามารถพิมพ์หน้าการกำหนดค่าได้จากเมนู รายงาน บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์
  2. บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดเว็บเบราว์เซอร์ และในฟิลด์ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่ IP หรือชื่อโฮสต์ของ HP Jetdirect 2900nw ไร้สาย หรือ Embedded HP Jetdirect ตรงตามที่แสดงบนหน้ากระดาษ และกด Enter บนแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ EWS จะเปิดขึ้น
  3. เปิดแท็บเบราว์เซอร์ใหม่ และทำซ้ำขั้นตอน b สำหรับที่อยู่ IP ของแต่ละเครือข่าย (หากมีการใช้อินเตอร์เฟซเครือข่ายหลายรายการ)
 2. ในหน้าหลัก EWS เลือกแท็บ เครือข่าย บนเมนูการนำทางด้านบน
 3. ใช้บานหน้าต่างนำทางด้านซ้ายเพื่อเข้าสู่เมนูที่แสดงด้านล่าง กำหนดค่าการตั้งค่าแบบเฉพาะเจาะจงเครือข่าย แล้วเลือก ใช้ เพื่อบันทึกการตั้งค่าแต่ละรายการ
  • การกำหนดค่า
   • การตั้งค่า TCP/IP
   • การตั้งค่าเครือข่าย
   • การตั้งค่าอื่นๆ
   • AirPrint
   • ภาษาที่เลือก
  • Google Cloud Print
   • เว็บพร็อกซี
  • การรักษาความปลอดภัย
   • การตั้งค่า
   • การตรวจสอบสิทธิ์
   • โปรโตคอล Mgmt
   • การตรวจสอบความถูกต้อง 802.1x
   • IPsec/Firewall
   • ระบบแจ้งข้อมูล
  • การวินิจฉัย
   • สถิติของเครือข่าย
   • ข้อมูลโปรโตคอล
   • หน้าการกำหนดค่า
 4. ปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 ใน EWS สำหรับที่อยู่ IP ของแต่ละเครือข่าย

การตั้งค่าแผงควบคุมเฉพาะสำหรับอินสแตนซ์เครือข่ายแต่ละรายการ

 1. เปิดเมนูเครือข่ายบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
  บันทึก
  ขั้นตอนสำหรับการเข้าถึงเมนูนี้แตกต่างกันไปตามแผงควบคุม
  • FutureSmart 3: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลื่อนและเลือกเมนู การดูแลระบบ แล้วเลือก การตั้งค่าเครือข่าย
  • FutureSmart 4: จากหน้าจอหลักบนแผงควบคุมเครื่องพิมพ์ ให้เลือก การตั้งค่า แล้วเลือก เครือข่าย
 2. จากเมนูการตั้งค่าเครือข่ายหรือเครือข่าย เลือกอินเตอร์เฟซเครือข่าย:
  • ETHERNET รอง — ตัวเลือกนี้คือเครือข่ายใช้สายบน HP Jetdirect 2900nw
  • WIRELESS DIRECT — ตัวเลือกนี้คือเครือข่าย Embedded ใน HP Jetdirect 3000w
  • ไร้สาย — ตัวเลือกนี้คือเครือข่ายบน HP Jetdirect 2900nw
  • ETHERNET หลัก — ตัวเลือกนี้คือเครือข่ายใช้งานบนเครื่องพิมพ์
 3. กำหนดค่าการตั้งค่าเครื่องพิมพ์สำหรับอินเตอร์เฟซเครือข่ายแต่ละรายการ:
  • ETHERNET รอง (แบบใช้สายบน HP Jetdirect 2900nw)
   • TCP/IP
   • การรักษาความปลอดภัย
    • เว็บที่ปลอดภัย
    • IPSEC
    • 802.1x
    • ระบบแจ้งข้อมูล
  • ชื่อ WIRELESS DIRECT (Embedded ใน HP Jetdirect 3000w)
   บันทึก
   การพิมพ์แบบ Wireless Direct ไม่รองรับการใช้ HP Jetdirect 2900nw แต่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้หากมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์การพิมพ์ที่รองรับอื่นๆ (Embedded หรือ Jetdirect 3000w NFC/อุปกรณ์เสริม) ในเครื่องพิมพ์เดียวกัน
  • ไร้สาย (ใน HP Jetdirect 2900nw)
   • สถานีไร้สาย
   • TCP/IP
  • ETHERNET หลัก (แบบใช้สายในเครื่องพิมพ์)
   • TCP/IP
   • การรักษาความปลอดภัย
    • เว็บที่ปลอดภัย
    • IPSEC
    • 802.1x
    • ระบบแจ้งข้อมูล
 4. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ (หากมีการใช้งานอินเตอร์เฟสเครือข่ายหลายรายการ)

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่หนึ่งในลิงค์ต่อไปนี้:


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย