ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress SL-M3820 - การใส่กระดาษลงในถาด

ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ มุมมองด้านหน้า

ถาด 1 และถาดเสริม

 1. ดึงถาดกระดาษออก
  รูปภาพ : นำถาดออก
 2. บีบและเลื่อนตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและก้านกั้นกระดาษแนวยาวให้ไปอยู่ในช่องขนาดกระดาษที่ถูกต้องซึ่งมีเครื่องหมายระบุอยู่ที่ด้านล่างของถาด เพื่อปรับให้ตรงกับขนาด ดูภาพรวมถาด
  รูปภาพ : ตัวกั้นแนวยาวและแนวกว้าง
 3. งอหรือกรีดขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีด
 4. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและตัวกั้นกระดาษแนวยาว
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้กระดาษติดได้
   รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
   รูปภาพ : ไม่มีกระดาษที่ม้วนงอ
 5. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่องพิมพ์
  รูปภาพ : ใส่ถาด
 6. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดูที่ การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ

ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์

บันทึก
ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ มุมมองด้านหน้า
ถาดสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์

คำแนะนำในการใช้การป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ และมีผลรวมถึงวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ควรใส่วัสดุสิ่งพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาคุณภาพพิมพ์ ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์
 1. ดึงถาดใส่กระดาษสำหรับตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง หรือกดปุ่มดัน-ปลดของ ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์เพื่อเปิดถาด
  • รูปภาพ : M332xND, M382xD series
  • รูปภาพ : M382xND, M382xDW, M402xND series
 2. ใส่กระดาษ
  รูปภาพ : ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์ และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
  บันทึก
  • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่กระดาษ ดู การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ
  • เมื่อมีกระดาษซ้อนกันขณะพิมพ์โดยใช้ถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์ ให้เปิดถาด 1 และนำกระดาษที่ซ้อนกันออก จากนั้นลองพิมพ์อีกครั้ง
 4. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดป้อนกระดาษด้วยตนเองหรือถาดอเนกประสงค์ ดูที่ การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย