ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ Samsung - การสแกนด้วย Mac

Mac OS X มีโปรแกรมImage Capture ที่คุณจะใช้ในการสแกนเอกสารได้

การสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อด้วย USB

1
ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว และเครื่องพิมพ์ เปิดอยู่
2
วางเอกสารแผ่นเดียวบนกระจกสแกนโดยคว่ำหน้าลง หรือแล้วปิดตัวป้อนกระดาษ หรือใส่เอกสารต้นฉบับในตัวป้อนเอกสารโดยหงายหน้าขึ้น (ดูหัวข้อ "การใส่ต้นฉบับ" ในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องพิมพ์)
3
เริ่มApplications (แอปพลิเคชัน) จากนั้นคลิกImage Capture
บันทึก
หากมีข้อความNo Image Capture device connected (ไม่มีอุปกรณ์ Image Capture ที่เชื่อมต่อไว้) ปรากฏขึ้น ให้ปลดสาย USB และต่อกลับเข้าไปใหม่ หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ให้ดูคู่มือผู้ใช้Image Capture
4
เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ
5
สแกนและบันทึกภาพที่สแกนของคุณ
บันทึก
หากการสแกนไม่ทำงานในImage Capture ให้อัปเดต Mac OS เป็นเวอร์ชันล่าสุด

การสแกนจากเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

บันทึก
คำแนะนำเหล่านี้จัดทำขึ้นสำหรับเครื่องพิมพ์เครือข่ายหรือเครื่องพิมพ์รุ่นไร้สายเท่านั้น (ดูหัวข้อ "คุณสมบัติการทำงานแต่ละรุ่น" ในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องพิมพ์)
1
ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์กับเครือข่ายแล้ว และเครื่องพิมพ์ เปิดอยู่
2
วางเอกสารแผ่นเดียวบนกระจกสแกนโดยคว่ำหน้าลง หรือแล้วปิดตัวป้อนกระดาษ หรือใส่เอกสารต้นฉบับในตัวป้อนเอกสารโดยหงายหน้าขึ้น (ดูหัวข้อ "การใส่ต้นฉบับ" ในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องพิมพ์)
3
เริ่มApplications (แอปพลิเคชัน) จากนั้นคลิกImage Capture
4
ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างตามระบบปฏิบัติการเวอร์ชันที่ใช้
 • สำหรับ 10.4:
  1. คลิกที่Devices (อุปกรณ์) >Browse Devices (เรียกดูอุปกรณ์) ในแถบเมนู
  2. เลือกเครื่องพิมพ์ในตัวเลือกอุปกรณ์ Twain ตรวจสอบว่ามีการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายUse TWAIN software (ใช้ซอฟต์แวร์ TWAIN) ไว้
  3. คลิก Connect (เชื่อมต่อ)
   หากมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น ให้คลิกChange Port.. (เปลี่ยนพอร์ต..) เพื่อเลือกพอร์ต หรือหาก TWAIN UI ปรากฏขึ้น ให้คลิกChange Port.. (เปลี่ยนพอร์ต..) จากแท็บPreference (การกำหนดลักษณะ) แล้วเลือกพอร์ตใหม่
 • สำหรับ 10.5:
  1. คลิกที่Devices (อุปกรณ์) >Browse Devices (เรียกดูอุปกรณ์) ในแถบเมนู
  2. ตรวจสอบว่ามีการทำเครื่องหมายในช่องทำเครื่องหมายConnected (เชื่อมต่อแล้ว) ที่ติดกับเครื่องพิมพ์ของคุณในBonjour Devices (อุปกรณ์ Bonjour)
  3. หากคุณต้องการสแกนโดยใช้ TWAIN ให้ขั้นตอนของ Mac OS X 10.4
 • สำหรับ 10.6 - 10.9: เลือกเครื่องพิมพ์ที่ด้านล่าง SHARED (แชร์)
5
ตั้งค่าตัวเลือกการสแกนในโปรแกรมนี้
6
สแกนและบันทึกภาพที่สแกนของคุณ
บันทึก
 • หากการสแกนไม่ทำงานใน Image Capture ให้อัปเดต Mac OS เป็นเวอร์ชันล่าสุด (Image Capture จะทำงานได้ถูกต้องใน Mac OS X 10.4.7 หรือสูงกว่า)
 • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูคู่มือผู้ใช้Image Capture
 • นอกจากนี้คุณยังใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นไปตามข้อกำหนด TWAIN อย่าง Adobe Photoshop ในการสแกนงานได้เช่นกัน
 • คุณจะใช้แอปพลิเคชันใดต่อไปนี้ในการสแกนก็ได้
  • ซอฟต์แวร์Samsung Easy Document Creator เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) > Samsung > Samsung Easy Printer Manager
  • ซอฟต์แวร์Samsung Scan Assistant เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) > โฟลเดอร์ Samsung > Samsung Easy Printer Manager


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย