ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

เครื่องพิมพ์ MFP Samsung - การสแกนโดยใช้ Samsung Easy Document Creator

Samsung Easy Document Creator เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้ผู้ใช้สแกน รวบรวม และบันทึกเอกสารได้ในหลากหลายรูปแบบรวมถึง .epub
บันทึก
  • ใช้ได้กับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux เท่านั้น
  • ข้อกำหนดขั้นต่ำสุดในการใช้งาน Samsung Easy Document Creator ได้แก่ Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่า และ Internet Explorer 6.0 หรือสูงกว่า
  • Samsung Easy Document Creator จะติดตั้งอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ (ดูหัวข้อ "Samsung Easy Document Creator" ในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องพิมพ์)
1
วางเอกสารฉบับเดียวที่แผ่นกระจกของเอกสารโดยคว่ำหน้าลง จากนั้นปิดตัวป้อนเอกสาร หรือใส่หน้าเอกสารในตัวป้อนเอกสารโดยหงายหน้าขึ้น (ดูหัวข้อ "การใส่ต้นฉบับ" ในคู่มือผู้ใช้ของเครื่องพิมพ์)
2
จากเมนู Start (เริ่ม) ให้เลือก Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)
  • สำหรับ Mac: เปิดโฟลเดอร์ Applications (แอปพลิเคชัน) > Samsung > Samsung Easy Printer Manager
  • สำหรับ Windows 8: จากCharms เลือกSearch (ค้นหา) > โฟลเดอร์Applications (แอปพลิเคชัน) > โฟลเดอร์Samsung > Samsung Easy Document Creator
3
คลิกที่เครื่องพิมพ์ Samsung และเริ่มการทำงานSamsung Easy Document Creator
4
คลิก Scan (สแกน) () จากหน้าจอหลัก
5
เลือกประเภทการสแกน หรือรายการโปรด จากนั้นคลิก Start (เริ่ม)
6
ปรับแต่งภาพตามความเหมาะสม: Scan Settings (การตั้งค่าการสแกน) > More Options (ตัวเลือกเพิ่มเติม)
7
คลิก Scan (สแกน) เพื่อสแกนภาพสุดท้าย หรือคลิก Prescan (พรีสแกน) เพื่อดูภาพตัวอย่างอีกหนึ่งภาพ
8
เลือก: เลือก Save to Location (บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้ง) Send to Email (ส่งไปยังอีเมล) หรือ Send to SNS (ส่งไปยัง SNS)
9
คลิก Save (บันทึก) (เพื่อบันทึกภาพที่สแกน) Send (ส่ง) (เพื่อส่งอีเมลภาพที่สแกน) หรือ Share (แชร์) (เพื่ออัพโหลดภาพที่สแกน)
10
คลิก OK (ตกลง)
บันทึก
หากมีที่ว่างเหลือบนกระจกที่วางเอกสาร คุณก็สามารถสแกนเอกสารได้มากกว่าหนึ่งรายการพร้อมกัน ใช้เครื่องมือเพื่อเลือกพื้นที่หลายพื้นที่


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย