ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - การใส่กระดาษลงในถาด

ภาพประกอบในคู่มือผู้ใช้นี้อาจแตกต่างจากเครื่องพิมพ์ของคุณขึ้นอยู่กับตัวเลือกหรือรุ่น ตรวจสอบประเภทของเครื่องพิมพ์ ดูที่ มุมมองด้านหน้า
 1. เปิดถาด ปรับขนาดถาดให้ตรงกับขนาดวัสดุพิมพ์ที่ใส่ ดู ภาพรวมถาด
  รูปภาพ : เปิดถาด
 2. งอหรือกรีดขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอหรือกรีดกระดาษ
 3. ใส่กระดาษโดยหงายหน้าด้านที่จะพิมพ์ขึ้น
  รูปภาพ : ใส่โดยหงายขึ้น
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษแนวกว้างมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • ห้ามใช้กระดาษที่ม้วนงอ ซึ่งอาจทำให้กระดาษติดหรือกระดาษยับ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้กระดาษติดได้
   รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวกว้าง
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง และเลื่อนจนพอดีขอบของปึกกระดาษโดยไม่ทำให้กระดาษงอ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 5. เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด ดูที่ การตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ

ป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

ถาดสามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์

คำแนะนำในการใช้การป้อนกระดาษเข้าไปในถาดด้วยตนเอง

 • เลือกPaper > Source > Manual Feeder (กระดาษ > แหล่ง > ตัวป้อนกระดาษด้วยตนเอง) ในไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ จากนั้นทุกครั้งที่เครื่องพิมพ์พิมพ์แต่ละหน้าให้กด OK
 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาด
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดยังมีกระดาษเหลืออยู่
 • ใส่วัสดุพิมพ์โดยหันหน้าขึ้นและให้ขอบบนเข้าไปในถาดก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • เพื่อให้แน่ใจว่างานพิมพ์มีคุณภาพ และเพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติด ควรใส่เฉพาะกระดาษที่ใช้ได้เท่านั้น ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาด
 • เมื่อพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการใส่กระดาษ ดู การพิมพ์บนวัสดุพิมพ์พิเศษ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย