ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - การใส่กระดาษลงในถาด

ภาพรวมถาด

ในการเปลี่ยนขนาด ให้ปรับตัวกั้นกระดาษ
  รูปภาพ : ภาพรวมถาด
 1. สวิตช์ล็อค
 2. เครื่องหมายแสดงความจุกระดาษ
 3. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 4. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
บันทึก
การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษอาจทำให้เกิดการพิมพ์ที่คลาดเคลื่อน ภาพเอียง หรือกระดาษติด

ถาดกระดาษมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริม

ใส่วัสดุพิมพ์ที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ปกติส่วนใหญ่ในถาดกระดาษมาตรฐาน ถาดกระดาษมาตรฐานสามารถใส่กระดาษธรรมดาสูงสุด 1,040 แผ่น นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริม และนำไปติดไว้ที่ด้านล่างถาดมาตรฐาน เพื่อใส่กระดาษธรรมดาได้เพิ่มอีก 1,040 แผ่น
บันทึก
 • ถาดกระดาษมาตรฐานประกอบด้วยถาดสองถาด (ถาด 1 และ ถาด 2)
 • ตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริมประกอบด้วยถาดสองถาด (ถาด 3 และ ถาด 4)
 • ขั้นตอนการใส่กระดาษในถาด 1, ถาด 2, ถาด 3 และถาด 4 จะเหมือนกัน
  หมายเหตุ
ใช้กระดาษพิมพ์ภาพหรือกระดาษเคลือบมันอาจก่อให้เกิดปัญหาที่ต้องเข้ารับบริการซ่อม การซ่อมแซมดังกล่าวจะไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงการรับประกันหรือการบริการ
 1. บีบก้านล็อคตรงมือจับและดึงถาดออก
  รูปภาพ : ดึงถาดออก
 2. บีบตัวกั้นกระดาษแนวยาวและดึงออกมาจนสุดถาด
   รูปภาพ : ตัวกั้นแนวยาว
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวยาว
 3. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและดึงออกมาจนสุดถาด
   รูปภาพ : ตัวกั้นแนวกว้าง
  1. ตัวกั้นกระดาษแนวกว้าง
 4. งอและกรีดขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่กระดาษ
  รูปภาพ : งอและกรีด
 5. ใส่กระดาษโดยให้ด้านพิมพ์หันขึ้น
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษติดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงความจุกระดาษสูงสุดในถาด
   รูปภาพ : อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป
  1. เครื่องหมายแสดงความจุกระดาษ
 6. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาว เพื่อให้ได้ความยาวกระดาษที่ต้องการ
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวยาว
 7. หลังจากใส่กระดาษลงในถาด ให้บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างและเลื่อนไปด้านหน้าเข้าหาปึกกระดาษจนกว่าจะแตะด้านข้างของขอบปึกกระดาษ อย่าดันตัวกั้นกระดาษให้ชิดกับขอบของกระดาษจนเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษงอได้
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นแนวกว้าง
  บันทึก
  • ห้ามดันตัวกั้นกระดาษมากเกินไปจนทำให้วัสดุพิมพ์งอ
  • การไม่ปรับตัวกั้นกระดาษแนวกว้างอาจทำให้กระดาษติดได้
   รูปภาพ : ความกว้างของถาด
 8. ปรับตัวกั้นกระดาษแนวยาวโดยใช้สวิตช์ล็อค ปลดสวิตช์ล็อคเพื่อใส่กระดาษขนาดอื่น
   รูปภาพ : สวิตช์ล็อคในถาด
  1. สวิตช์ล็อค
 9. ใส่ถาดกลับเข้าไปในเครื่อง เมื่อคุณพิมพ์เอกสาร ให้ตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาด หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษที่แผงควบคุม ให้ดูการตั้งค่าถาด
บันทึก
 • เมื่อพบปัญหาเกี่ยวกับการป้อนกระดาษ ให้ตรวจสอบว่ากระดาษเป็นไปตามข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์หรือไม่ ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์ จากนั้นลองวางกระดาษทีละหนึ่งแผ่นในถาดอเนกประสงค์ ดูถาดอเนกประสงค์
 • ถาดกระดาษมาตรฐานและตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริมจะตรวจพบกระดาษขนาดต่างๆ ได้อัตโนมัติ ดูขนาดวัสดุพิมพ์ที่ตรวจพบอัตโนมัติ ตรวจสอบว่าเครื่องตรวจพบขนาดและประเภทกระดาษในถาดหรือไม่ หากต้องการตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษ หรือหากเครื่องพิมพ์ตรวจไม่พบค่าทั้งสองนี้ ให้ตั้งค่าขนาดและประเภทกระดาษในหน้าต่างยืนยันได้โดยตรง

ถาดอเนกประสงค์

ถาดอเนกประสงค์สามารถใส่วัสดุพิมพ์ที่มีขนาดและประเภทพิเศษได้ เช่น โปสการ์ด โน้ตการ์ด และซองจดหมาย เป็นต้น และมีประโยชน์ในการพิมพ์สีบนกระดาษหน้าเดียว

คำแนะนำในการใช้ถาดอเนกประสงค์

 • แต่ละครั้งที่พิมพ์ควรใส่วัสดุพิมพ์เพียงประเภท ขนาด และน้ำหนักเดียวในถาดอเนกประสงค์
 • เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษติดขณะพิมพ์ อย่าใส่กระดาษเพิ่มหากในถาดอเนกประสงค์ยังมีกระดาษเหลืออยู่ และมีผลรวมถึงวัสดุพิมพ์อื่นๆ ด้วยเช่นกัน
 • ควรใส่วัสดุพิมพ์โดยคว่ำหน้าลงและให้ขอบบนเข้าไปในถาดอเนกประสงค์ก่อน และควรวางไว้ที่กลางถาด
 • ควรใส่วัสดุสิ่งพิมพ์ที่กำหนดไว้เท่านั้นเพื่อป้องกันปัญหากระดาษติดและปัญหาคุณภาพพิมพ์ ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์
 • ทำให้กระดาษโปสการ์ด ซองจดหมาย และฉลากที่งอหายงอก่อนใส่ลงในถาดอเนกประสงค์
 1. เปิดถาดอเนกประสงค์และดึงส่วนรองเสริมตามความเหมาะสม
   รูปภาพ : เปิดถาดอเนกประสงค์
  1. ถาดอเนกประสงค์
  2. ส่วนรองเสริมของถาด
 2. งอหรือกรีดขอบของปึกกระดาษเพื่อแยกแต่ละแผ่นก่อนที่จะใส่ต้นฉบับ
  รูปภาพ : งอและกรีด
 3. ใส่กระดาษในถาดโดยคว่ำหน้าด้านที่จะพิมพ์ลง
  รูปภาพ : ใส่กระดาษ
  บันทึก
  อย่าใส่กระดาษในถาดมากเกินไป เพราะอาจทำให้กระดาษติดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากระดาษอยู่ต่ำกว่าเครื่องหมายแสดงความจุกระดาษสูงสุดในถาด
   รูปภาพ : อย่าใส่กระดาษมากเกินไป
  1. เครื่องหมายแสดงความจุกระดาษ
 4. บีบตัวกั้นกระดาษแนวกว้างในถาดอเนกประสงค์และปรับให้ตรงกับความกว้างของกระดาษ ห้ามใช้แรงมากเกินไป ไม่เช่นนั้นกระดาษจะงอ และส่งผลให้เกิดกระดาษติดหรือเอียง
  รูปภาพ : ปรับตัวกั้นกระดาษ
 5. เมื่อมีการพิมพ์เอกสาร ให้กำหนดประเภทและขนาดกระดาษสำหรับถาดอเนกประสงค์ ดูข้อมูลจำเพาะของวัสดุพิมพ์ หากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าประเภทและขนาดกระดาษที่แผงควบคุม ให้ดูการตั้งค่าถาด

ขนาดวัสดุพิมพ์ที่ตรวจพบอัตโนมัติ

เครื่องพิมพ์นี้จะตรวจพบขนาดกระดาษต่างๆ โดยอัตโนมัติได้ ดูตารางต่อไปนี้
ขนาด (กระดาษธรรมดา)
ถาดมาตรฐาน 1, 2
ตัวป้อนกระดาษคาสเซ็ตต์ชั้นคู่เสริม
การพิมพ์สองด้าน
กระดาษLetter SEF
X
X
X
กระดาษ Letter LEF
X
X
X
Ledger
X (ถาด 2 เท่านั้น)
X
X
กระดาษขนาด Legal SEF
X
กระดาษขนาด Executive SEF
X
กระดาษขนาด Executive LEF
X
กระดาษขนาด Statement SEF
X
X
X
กระดาษขนาด A3 SEF
X (ถาด 2 เท่านั้น)
X
X
กระดาษขนาด A4 LEF
X
X
X
กระดาษขนาด A5 SEF
X
X
X
กระดาษขนาด A5 LEF
กระดาษขนาด B4 LEF
X
X
X
กระดาษขนาด JIS B5 SEF
X
X
X
กระดาษขนาด JIS B5 LEF
X
กระดาษขนาด A6 SEF
กระดาษขนาด ISO B5 SEF
X
กระดาษขนาด ISO B5 LEF
กระดาษขนาด Folio SEF
X
X
X
กระดาษขนาด Oficio SEF
X
กระดาษขนาด 8K SEF
X
กระดาษขนาด 16K SEF
X
กระดาษขนาด 16K LEF
X
ก.เครื่องพิมพ์นี้สามารถตรวจพบกระดาษที่มีขนาดใกล้เคียงกับขนาดกระดาษที่ระบุในรายการนี้
ข. SEF ย่อมาจาก Short Edge Feed (การป้อนกระดาษในแนวกว้าง)
ค. LEF ย่อมาจาก Long Edge Feed (การป้อนกระดาษในแนวยาว)
X: รองรับ
ว่าง: ไม่รองรับ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย