ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung Personal Laser MFP, Office Black and White Laser Printers - การตั้งค่าการแจ้งเตือนผงหมึกเหลือน้อย

หากปริมาณผงหมึกในตลับหมึกเหลือน้อย ข้อความหรือ LED แจ้งผู้ใช้ให้เปลี่ยนตลับผงหมึกจะปรากฏขึ้น เอกสารนี้อธิบายวิธีที่คุณสามารถตั้งค่าตัวเลือกได้ว่าข้อความหรือ LED นี้จะปรากฏขึ้นหรือไม่
บันทึก
อาจจำเป็นต้องกด OK (ตกลง) เพื่อไปที่เมนูระดับต่ำกว่าสำหรับบางรุ่น


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย