ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า HP - ฐานความรู้

Samsung ProXpress SL-M4020 - การเอากระดาษที่ติดออก

เอกสารฉบับนี้จะแนะนำวิธีการเอากระดาษที่ติดออกจากเครื่องพิมพ์ เมื่อพบว่ามีกระดาษติด จะมีข้อความปรากฏบนแผงควบคุม
  หมายเหตุ
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดาษขาด ให้ค่อย ๆ นำกระดาษที่ติดออกช้า ๆ


ประเทศ/ภูมิภาค: Flag ไทย